Home»Sportservice Overijssel»Publicaties»Nieuws

Nieuws

15-12-2017

Sport en bewegen als succesvol middel bij arbeidsreïntegratie, het kan! Gemeente Hellendoorn voert al enkele jaren een succesvol beleid. Een inkijkje in het project Sporten 't werkt!
Geen beeld? Klik dan hier

14-12-2017

13-12-2017

De 14 Twentse gemeenten hebben een gezamenlijke visie op Sport en Bewegen in Twente ontwikkeld. Deze visie ‘Regionale samenwerking is Noaberschop vanuit Eigen Kracht’  is begin december door alle 14 colleges akkoord bevonden.

De visie formuleert kort en goed: "Sport en bewegen is een bindend element in de Twentse samenleving en belangrijk voor vitale en gezonde inwoners. De 14 Twentse gemeenten staan dan ook voor een leven lang sport en bewegen en zorgen ervoor dat dat er voor iedereen in elke levensfase een passend kwalitatief goed sport- en bewegingsaanbod in Twente is."

Deze visie is vertaald naar een vijftal thema’s waarvoor zowel ambities als concrete acties zijn geformuleerd. Die thema’s zijn:

- Meedoen door kwetsbare groepen / gehandicaptensport
- Herkenning, ontwikkeling en ondersteuning van talent
- Evenementen
- Sportaccommodaties met bovenlokale uitstraling en gebruiksfunctie
- Sport en bewegen voor een vitale  en gezonde  samenleving

12-12-2017

Het is dringend noodzakelijk om seksuele intimidatie en misbruik in de sport veel actiever tegen te gaan. Dat geldt voor de aanpak van incidenten én voor preventie. Dat is de conclusie van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, die vandaag haar rapport bekend heeft gemaakt. De commissie bestaat uit oud-minister Klaas de Vries, Clémence Ross-van Dorp en Egbert Myjer.

12-12-2017

Al jaren wordt voor het reguliere onderwijs de verkiezing ‘Sportiefste VO-school van Nederland’ georganiseerd. Ook dit jaar kan elke school in het VO weer meedoen aan de verkiezing.  Daarnaast wordt voor het eerst ook een verkiezing voor het speciaal onderwijs georganiseerd, want in het speciaal onderwijs gebeurt ook heel veel moois op het gebied van bewegen!

5 pagina's1 2 3 4 5 > »

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld