Uit de zorg in beweging: kansen voor zorgverleners in de eerste lijn om mensen meer te laten bewegen

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar hoe de doorverwijzing van huisartsen en andere eerstelijns- en gezondheidszorgverleners naar sport en bewegen als interventie verloopt. Op basis van casestudies van vier verschillende beweeginterventies (de Nationale Diabetes Challenge, Bewegen op Recept, het Looprecept en de Health Tour) is een rapportage opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat vijf momenten belangrijk zijn voor een succesvolle doorverwijzing van de eerstelijnszorg naar beweeginterventies en structureel bewegen: (1) de overweging van de zorgverlener om iemand wel of niet door te verwijzen, (2) het intakegesprek, (3) de eerste sessie van de beweeginterventie, (4) het afronden van de interventie, en het (5) wel of niet doorgaan met bewegen na afloop van de interventie.

Voor meer informatie zie de website van het Mulier Instituut of download de rapportage hier.

Bron: Mulier Instituut