Landelijk beweegrapport voor jeugd met een chronische aandoening of beperking

Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de Nederlandse Physical Activity Report Cards voor Kinderen en Jongeren. De Report Cards zijn gemaakt voor zowel gezonde kinderen en jongeren als kinderen en jongeren met een chronische medische aandoening (Report Card+). Op 13 mei is de “Nederlandse Physical Activity Report Card+” gelanceerd. Download beide kaarten hier.

Achtergrondinformatie
In de Verenigde Staten en Canada bestaat al meer dan 10 jaar de traditie om jaarlijks een “schoolrapport” te maken van de landelijke prestaties van het beweeg- en sedentair gedrag van de jeugd. Bijna 50 landen in de wereld hebben de handschoen opgepakt, inclusief Nederland. Dit project maakt een wereldwijde vergelijking tussen landen mogelijk en de deelnemende landen kunnen van elkaars successen leren. De Physical Activity Report Card is een rapport over de landelijke prestaties van het beweeg- en sedentair gedrag van gezonde kinderen alsmede kinderen met een chronische ziekte of beperking.

Voor meer informatie zie: www.activehealthykids.nl.