Sportdeelname mensen met een verstandelijke beperking: nieuwe cijfers in factsheet

In het kader van het programma Grenzeloos Actief heeft het Mulier Instituut in samenwerking met NIVEL, Kenniscentrum Sport en RIVM nieuwe cijfers en feiten over de sportdeelname van mensen met een verstandelijke beperking  samengebracht in een factsheet. De cijfers komen uit onderzoek van NIVEL onder mensen met verstandelijke beperking en onderzoek van Mulier Instituut onder vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking.

Uit deze onderzoeken blijkt dat o.a. dat de helft van de mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70) en zes op de tien mensen met een matige verstandelijke beperking (IQ 35-50) aangeeft wekelijks te sporten. Vertegenwoordigers of familieleden van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking geven een lagere wekelijkse sportdeelname voor hun naasten op (41% respectievelijk 28%). Het lidmaatschap van een sportvereniging verschilt ook naar de mate van een verstandelijke beperking. De doelgroep zelf geeft ook hier een hoger aandeel sporters bij verenigingen op dan de vertegenwoordigers.

Download de factsheet hier.

Bron: Mulier Instituut