Monitoring Sportakkoord: Budget voor sportformateur in 155 gemeenten

De eerste voortgangsrapportage over het sportakkoord is gepubliceerd. Het Mulier Instituut monitort in halfjaarlijkse landelijke voortgangsrapportages de inspanningen rondom het sportakkoord, zowel inhoudelijk als procesmatig. In de eerste rapportage zijn de eerste stappen in de lokale uitvoering van het nationale sportakkoord beschreven.  Zo hebben 155 gemeenten budget voor een sportformateur aangevraagd, in Overijssel zijn dit 16 gemeenten (zie Sport op de Kaart voor een overzicht). De sportformateur werkt samen met lokale partijen aan een lokaal of regionaal sportakkoord. Negentien gemeenten (waaronder de  gemeente Kampen) hebben een uitvoeringsbudget aangevraagd, waarmee ambities uit een lokaal sportakkoord kunnen worden gerealiseerd. In november 2019 is de volgende ronde, waarbij weer budget voor de aanstelling van een sportformateur of een uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord kan worden aangevraagd.  Download de rapportage hier.

 

Inzet sportformateurs via Sportservice Overijssel
Sportservice Overijssel heeft samen met Hogeschool Windesheim een gezamenlijke poule met deskundige sportformateurs beschikbaar, die wij graag inzetten. Door onze jarenlange betrokkenheid bij het sport en beweegbeleid in onze provincie zijn de betrokken medewerkers goed op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en behoeften. Zij beschikken over veel kennis en expertise en kunnen onderling ervaringen en best practices delen. Onze ambitie hierin is verder te kijken dan alleen het lokale akkoord. Wij zullen vooral ook kijken hoe de implementatie van de plannen kan bijdragen aan uw vitale gemeente.

Voor meer informatie neem contact op met Hack Goettsch (hgoettsch@sportserviceoverijssel.nl of 06-51250824).