SAVE THE DATE: Cursus Lerend Beleid & studie 2-daagse Enschede

Ook komend najaar worden vanuit de Buurtsportcoach Academy weer activiteiten aangeboden. Pak alvast je agenda en noteer onderstaande data in je agenda. De uitnodigingen volgen!

 • Cursus Lerend beleid – Zwolle
  19 september, 17 oktober & 14 november (middag/avond)
  In de cursus  krijg je de meest recente inzichten aangereikt uit de beleidskunde en leer je deze toepassen op de eigen werksituatie.
 • Studie 2-daagse – Enschede
  20 november (15.00 – 22.00 uur) en 21 november (9.00 – 15.00 uur)
  Tijdens de studie 2-daagse gaan we nader in op de thema’s van het Landelijk Sportakkoord en de rol die jij als buurtsportcoach binnen de thema’s kunt vervullen.

Hieronder nadere informatie over beide activiteiten.

Cursus ‘Lerend Beleid’
19 september, 17 oktober & 14 november

Sportbeleid wordt niet enkel ‘bedacht’ op een ministerie in Den Haag of een stadskantoor, maar ontstaat voor een belangrijk deel in de praktijk. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken en als buurtsportcoach heb je vaak een spilfunctie om deze partijen bij elkaar te brengen. Kennis van processen van beleidsvorming is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat je, samen met deze partijen, meer mensen aan het sporten en bewegen kunt krijgen.
In de cursus Lerend Sportbeleid krijg je de meest recente inzichten aangereikt uit de beleidskunde en leer je deze toepassen op de eigen werksituatie. Na deze cursus:

 • Kun je je eigen werk en de projecten/programma’s waar je verantwoordelijk voor bent plaatsen in de bredere context van het landelijk en gemeentelijk sportbeleid
 • Heb je inzicht hoe processen van gezamenlijke beleidsvorming (co-productie van beleid) gaan en hoe je deze kunt beïnvloeden

Weet je hoe je daadwerkelijk impact kan maken, d.w.z. hoe projecten en programma’s van betekenis kunnen zijn voor zowel deelnemers, betrokken partijen, als de gemeente

Studie 2-daagse
20 november (15.00 – 22.00 uur) en 21 november (9.00 – 15.00 uur)

We sluiten het jaar van de Buurtsportcoach Academy af met een studie 2-daagse in Enschede. Samen met Sportaal wordt er een gevarieerd programma opgesteld rondom de thema’s van het landelijk sportakkoord:

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Positieve sportcultuur
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
 • Topsport inspireert!

De studie 2-daagse is interessant voor iedere buurtsportcoach: of je nu werkt in de wijk/buurt, bij de sportvereniging, in het onderwijs of binnen zorg/welzijnsorganisaties. Met de 2-daagse spelen we op alle zes thema’s in! Doel is om jullie te inspireren in de rollen die je als buurtsportcoach binnen de verschillende deelakkoorden kunt vervullen. Er worden diverse ‘theoretische’ sessies en ‘praktische’ workshops georganiseerd. Daarnaast laat Sportaal jullie kennismaken met verschillende sportlocaties en projecten in Enschede. Uiteraard is er ook voldoende tijd om met je collega-buurtsportcoaches uit de gehele provincie Overijssel kennis en ervaringen te delen. En wie wil, kan blijven overnachten.

Kortom, een mooie afsluiter van het jaar, dus noteer de data alvast in je agenda!

Scholingskalender

Bekijk hier de scholingskalender