Sportief bewegen tussen beleid en praktijk

In september 2019 start het Ministerie van VWS over de Brede Regeling Combinatiefuncties de

Community of Practice
Sportief bewegen tussen beleid en praktijk

Ben jij daarbij?

Aanmelden voor 21 juni 2019!

Sport is goed voor de gezondheid en heeft tegelijk grote betekenis voor andere maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid bij ouderen, integratie van vluchtelingen, tegengaan van overgewicht. Vanuit het nationaal sportakkoord zijn o.a. buurtsportcoaches belangrijke schakels op lokaal niveau. De inzet hiervan wordt mogelijk gemaakt vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Om de impact van de regeling zo groot mogelijk te maken, zoekt het ministerie van VWS mensen uit de praktijk en uit het beleid die deel willen nemen aan een bijzondere Community of Practice (CoP). De CoP Sportief bewegen tussen beleid en praktijk evalueert en adviseert over bijstelling van de BSC/lokale sportbeleid.

Met een select gezelschap van maximaal 25 mensen staan we vanaf september 2019 in de CoP Sportief bewegen tussen beleid en praktijk stil bij vragen als: Hoe werkt het landelijk sportbeleid in de dagelijkse praktijk? Welke inzichten uit ervaring van elders zijn breder toepasbaar? Hoe verloopt de aansturing van beleid? Hoe kunnen kennis- en sportorganisaties hun rol goed spelen? Moet het beleid worden bijgesteld?

Naar wie zijn we op zoek?
Wij zijn op zoek naar mensen, met name uit de praktijk die zich professioneel bezig houden met sport. Het liefst mensen met een brede oriëntatie en een open mind die aan de hand van praktijkcases meedenken over bijsturing van beleid. Werk jij als buurtsportcoach, als beleidsmedewerker bij de gemeente of ben je werkzaam bij VSG, NOC*NSF, Sportkracht 12, sportbond, kennis-/onderzoeksinstituut of NGO en ben je op enige wijze professioneel betrokken bij de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefunctie ? Heb je ideeën over verbetering of loop je in de praktijk tegen problemen aan? Dan nodigen we je van harte uit je op te geven! Wij streven naar een diverse groep van ongeveer 25 mensen waarvan zeker de helft uit de lokale praktijk komt.

Wat is een Community of Practice?
In een Community of Practice werk je samen met andere deelnemers die er (net als jij) voor gaan dat sporten en bewegen voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. Je brengt jezelf in jouw rol als professional in. Aan de hand van vragen die deelnemers inbrengen, leren we van elkaars ervaringen en inzichten en ontwikkelen we als community nieuwe manieren om met uitdagingen om te gaan. En om tot adviezen te komen voor beleid. Je draagt dus bij aan je eigen praktijk en aan het grotere geheel.
Deelname aan de CoP betekent ook tijd voor reflectie. Elke bijeenkomst stappen we even uit de dagelijkse hectiek en nemen we tijd om stil te staan. We werken a.d.h.v. een specifieke casus en daarbij komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat speelt er in een specifieke lokale situatie en wat is het eventuele dilemma?
  • Hoe kan de lokale situatie in dit geval geholpen worden?
  • Wat zijn patronen en welke lessen trekken we vanuit specifieke casuïstiek voor sport- en beweegbeleid?
  • Wat zijn algemene aanbevelingen?
  • Wie gaat wat doen vanuit verschillende rollen?

Wat verwachten we van jou?
Voor evaluatie van beleid is van belang dat je professioneel betrokken bent; Dat je bereid bent casuïstiek en/of kennis uit eigen praktijk in te brengen en open te staan voor reflectie hierop; Dat je bijdraagt aan overdracht van resultaten uit de CoP. We verwachten dat je actief deelneemt aan 8 bijeenkomsten tussen september 2019 en eind 2021 (3 maal per jaar).
De bijeenkomsten duren een dag op steeds wisselende locaties door het hele land.
Uiteraard vindt er ook tussentijds communicatie via mail of anderszins plaats.

Wat mag je van ons verwachten?
De CoP wordt begeleidt door ervaren professionals van bureau Mozaiek: Lidwien Reyn en Bowine Wijffels. Zij hebben veel ervaring met deze werkvorm. Zij zorgen voor een open, ontspannen en professionele setting waarin gedeeld en geleerd kan worden en bereiden elke bijeenkomst samen met een van de deelnemers voor. Van hen mag je verwachten dat ze de praktijk van de deelnemers centraal zetten en dat ze zich daar voldoende in verdiept hebben.

Aanmelden?
Wil je deelnemen aan deze bijzondere CoP, stuur dan een mail met jouw gegevens naar
Astrid den Boer, Bureau Mozaiek, naar secretariaat@bureaumozaiek.nl 
De deadline voor aanmelding is 21 juni 2019.

Na je aanmelding volgt er een telefonische intake met één van de begeleiders, waarna je beslist of je deelneemt. Indien er meer aanmeldingen zijn dan het maximum van 25 deelnemers zullen wij selecteren teneinde een zo divers mogelijke groep te krijgen.

Nog vragen?
Mocht je nog inhoudelijke vragen hebben, stel ze dan gerust aan de begeleiders van de CoP.

Lidwien Reyn
06 – 189 876 61
lidwien.reyn@bureaumozaiek.nl

Bowine Wijffels
06 – 512 04 682
b.wijffels@nature-wise.nl