Tweede ronde Subsidie Jong Leren Eten

De tweede ronde van de subsidie Jong Leren Eten voor PO, VO en MBO scholen gaat open op 2 september 2019. Scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich hier nu al op voorbereiden en er rekening mee houden in hun jaarplanning.
Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Schoollocaties die in ronde 1 de Subsidie Jong Leren Eten toegekend hebben gekregen zijn uitgesloten van deelname voor ronde 2. Daarmee hoopt men dat zoveel mogelijk schoollocaties gebruik kunnen maken van de subsidie. In totaal kunnen er in ronde 2 ongeveer 350 aanvragen toegekend worden.

Achtergrondinformatie Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs,voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

Meer informatie: subsidie Jong Leren Eten.