Specifieke Uitkering Stimulering Sport

De aanvraagtermijn voor de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (kortweg SPUK) voor gemeenten is op 1 juni jl. gesloten. Er is door 346 van de 355 gemeenten (= ruim 97%) een aanvraag ingediend voor een totaal van 228 miljoen euro. Aangezien het budget voor deze regeling “slechts” 154 miljoen euro was, betekent dit dat er maar liefst 48% meer is aangevraagd.

Via de SPUK worden gemeenten en gelieerde sportbedrijven gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Deze verruiming had tot gevolg dat de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening voor gemeenten een kostenpost werd, want de gemeente behoeft geen btw meer te voldoen als de gemeente tegen een meer dan symbolische vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening geeft, de gemeente heeft geen recht op aftrek meer van btw via de btw-aangifte en de gemeente kan de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sport ook niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds vanwege uitsluitingsgronden.

Minister Bruins is nu samen met de staatssecretaris van Financiën de aanvragen aan het analyseren en verwachten de tweede kamer eind van de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten.