Drank- en Horecawet wordt: Alcoholwet

Sinds 2013 is het belangrijkste doel het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Door de Drank- en Horecawet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het handhaven, het toezicht houden en de vergunningen. Zo zijn gemeenten verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen en hoe ze er als gemeente vorm aan gaan geven. Door het kabinet is nu een wetsvoorstel opgesteld met wijzigingen van Drank- en Horecawet, ter ondersteuning van de preventie van gezondheidsschade door alcohol bij jongeren en om verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen.

Een aantal wijzigingen:

  • de naam van de Drank- en Horecawet wordt: Alcoholwet.
  • De verkoop van alcohol op afstand (voornamelijk online verkoop) moet beter worden geregeld, waardoor het makkelijker moet worden om de leeftijdsgrens na te leven. Dit kan dan zowel bij de aankoop als bij de aflevering. Aflevering bij de buren zal ook niet langer toegestaan zijn.
  • Het kabinet wil af van stuntprijzen. Acties met meer dan 25% korting mogen niet meer.
  • Een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige pleegt een strafbaar feit, dit is al lange tijd een grote wens van gemeenten.
  • Het Besluit voor de eisen van een inrichting, welke in de Drank- en Horecawet stond, komt te vervallen, behalve de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrifsactiviteiten. De eisen in het Bouwbesluit zijn voldoende.

De VNG heeft positief op de voorstellen gereageerd, maar vraagt speciale aandacht voor de vrijwilligersorganisaties. In het wetsvoorstel staan veranderingen in opleiding, diploma-eisen en het register sociale hygiëne, maar hoe moet dit praktisch toegepast worden en wie gaat dat betalen? De VNG vindt dat de wijzigingen in het wetsvoorstel niet mogen leiden tot hogere kosten, ingewikkelde procedures of eisen waar men lokaal niet aan kan voldoen.

Lees hier de reactie van de VNG op de wijziging van de Drank- en Horecawet.