Cursus “Lerend Sportbeleid”

Komend najaar gaat vanuit de Buurtsportcoach Academy de cursus ‘Lerend Sportbeleid’ van start. Wil  jij als buurtsportcoach meer kennis krijgen in de processen van beleidsvorming. Dan is deze cursus uitermate geschikt voor jou! In deze mail en de uitnodiging vind je nadere informatie.

Doel cursus
In de cursus Lerend Sportbeleid krijg je de meest recente inzichten aangereikt uit de beleidskunde en leer je deze toepassen op de eigen werksituatie. Na deze cursus:

  • kun je je eigen werk en de projecten/programma’s waar je verantwoordelijk voor bent plaatsen in de bredere context van het landelijk en gemeentelijk sportbeleid;
  • heb je inzicht hoe processen van gezamenlijke beleidsvorming (co-productie van beleid) gaan en hoe je deze kunt beïnvloeden;
  • weet je hoe je daadwerkelijk impact kan maken, d.w.z. hoe projecten en programma’s van betekenis kunnen zijn voor zowel deelnemers, betrokken partijen, als de gemeente.

Voor meer informatie over de opzet van de cursus, zie de uitnodiging!

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor buurtsportcoaches die vooral een verbindende of coördinerende rol (willen gaan) vervullen, maar is zeker ook interessant voor coördinatoren of beleidsmedewerkers.

Data & Locatie
De cursus bestaat uit drie dagdelen van 16.00 – 20.00 uur:

  • Dinsdag 17 september
  • Dinsdag 15 oktober
  • Dinsdag 12 november

De cursus vindt plaats in sportcentrum Tijenraan te Raalte.

Kosten & inschrijven
De kosten bedragen €350,-. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en een lichte avondmaaltijd. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier.

Let op: de cursusdata zijn aangepast. De cursus vindt nu op dinsdagen plaats (i.p.v. donderdagen).