Enschede maakt werk van sport en bewegen in sociale domein

Enschede is een van de gemeenten in Nederland waar serieus werk gemaakt wordt van sport en bewegen in het sociale domein. De laatste jaren maakt zij daarbij gebruik van de ondersteuning van de Stichting Life Goals Nederland als het gaat om hulp aan kwetsbare groepen als dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Het vormt geregeld een eerste opstapje voor een terugkeer naar de samenleving.
Lees hier het hele artikel.

Bron: Marc Hoeben, Sportknowhowxl.nl