Subsidie ‘plan Sportkracht12 Inclusief sporten en bewegen 2019-2021’

Het ministerie van VWS heeft de subsidieaanvraag ‘plan Sportkracht12 Inclusief sporten en bewegen 2019-2021’ gehonoreerd. Sportkracht12 is het landelijk dekkend loket van de 12 provinciale sportorganisaties, waaronder Sportservice Overijssel. Dankzij deze subsidie kunnen de provinciale sportservices de komende jaren weer verder met het borgen en/of uitbreiden van de regionale samenwerkingsverbanden die geparticipeerd hebben in het programma Grenzeloos actief. Dat betekent dat we ook in regio IJsselland en Twente de bestaande verbanden verder gaan uitbreiden met nieuwe samenwerkingspartners om zo sport- en beweegbelemmeringen weg te nemen voor iedereen die iets extra’s nodig heeft. Sportservice Overijssel gaat het proces in beide regio’s ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hack Goettsch (hgoettsch@sportserviceoverijssel.nl).