Talentregisseurs actief in Overijssel

Dankzij een subsidie van de provincie Overijssel zijn in Overijssel sinds kort twee talentregisseurs actief, één in Twente en één in IJsselland. De talentregisseurs zijn onderdeel van het overkoepelende programma ‘Talentontwikkeling Overijssel’ en onder de vlag van Topsport Overijssel bundelen zij hun krachten in ‘De beste JIJ’.

Vanuit ‘De beste JIJ’ willen de talentregisseurs talentvolle sporters en hun omgeving uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het streven is om gezamenlijk een omgeving te creëren die inspireert, uitdaagt en zorgt voor optimale begeleiding van talentvolle sporters, zodat zij hun ambities waar kunnen maken.
Binnen het programma is doel een breed georiënteerd provinciaal netwerk op te zetten, dat op regionaal niveau wordt vormgegeven. Dit netwerk wordt opgezet ten behoeve van het ondersteunen van talentvolle sporters en bewegers, waarbij organisaties met specifieke expertise m.b.t. sport, bewegen en gezondheid met elkaar worden verbonden, om zo (nieuwe) initiatieven voor de provincie te ontwikkelen, ondersteunen en aan te jagen.

De talentregisseurs brengen partijen bij elkaar, proberen financiële middelen te genereren en een doorlopende lijn onderwijs – breedtesport – talentontwikkeling te realiseren met aandacht voor kennisontwikkeling over coaching, voeding, begeleiding (mentaal, fysiek, medisch) en onderwijs.
Vanuit ‘de beste JIJ’ helpen zij daarbij door samenwerking, kennisdeling en ondersteuning.

Zie www.topsportoverijssel.nl voor meer informatie over de talentregisseurs.