Loading...

Einde Sportservice Overijssel veroorzaakt door externe entiteiten

Sportservice Overijssel stopt na bijna 55 jaar

Vanwege sterk teruglopende inkomsten heeft het bestuur van Sportservice Overijssel helaas na bijna 55 jaar moeten besluiten om met de activiteiten te stoppen en het kantoor per 1 april 2021 te sluiten.


Geschiedenis
Sportservice Overijssel startte in 1966 als Sportraad Overijssel met twee personeelsleden en een budget van 2.500,- gulden. De oprichtingsvergadering was in Nijverdal. De adviezen gingen in eerste instantie vooral over het toekennen van subsidies voor evenementen. In Sportraad Overijssel waren alle provinciale afdelingen van landelijke sportbonden vertegenwoordigd.

  • In de jaren '80 krijgt de overheid steeds meer aandacht voor sport en bewegen. Sportieve recreatie is het thema waarmee de overheid mensen in beweging probeert te krijgen. Sportraad Overijssel wordt daardoor een meer uitvoeringsgerichte organisatie en ontwikkelt eigen campagnes.
  • Vervolgens komt de doelgroep benadering in zwang. In de jaren '90 focust Sportraad Overijssel zich o.a. op het in beweging krijgen van mensen met een beperking en senioren. Ook worden de eerste opleidingen ontwikkeld voor besturen en coaches van sportverenigingen.
  • Tussen 2000 en 2010 wordt Sportraad Overijssel een belangrijke adviseur en ondersteuner van gemeentelijk sportstimuleringsbeleid en ondersteund zij gemeenten bij landelijke subsidieregelingen als de Breedtesport Impuls, de BOS impuls en de Combinatiefunctionaris regeling. Hoogste tijd voor een naamverandering. Sportraad Overijssel wordt in 2009 Sportservice Overijssel. De naam doet meer recht aan de missie van de organisatie. Naast raad en advies wordt het daadwerkelijk bieden van ondersteuning een belangrijke pijler van het werk.
  • In de loop van de jaren worden er -vooral op het verzoek van de provincie- grote projecten op het gebied van sportstimulering ontwikkeld en uitgevoerd. Steeds meer wordt sport als middel ingezet binnen andere maatschappelijke terreinen, zoals de Wmo. Door de eigen projecten, campagnes en onderzoeken, ontwikkelt Sportservice Overijssel zich steeds meer tot een kennisinstituut. Tot de dag van vandaag is hier brede kennis en expertise aanwezig over de sportinfrastructuur van Overijssel, het sport- en beweeggedrag van verschillende doelgroepen en de ontwikkeling van sportverenigingen.

Onze missie van de afgelopen jaren

We willen allemaal langer gezond, vitaal, zelfstandig en sociaal actief zijn. Sportservice Overijssel motiveerde, adviseerde en verbond iedereen die zich (professioneel) bezighield met vitaliteit en gezondheid.

Einde verhaal / liquidatie

Sportservice Overijssel was voor een groot deel afhankelijk van subsidies van met name de Provincie Overijssel. Toen deze een aantal jaren geleden besloot om te stoppen met subsidiƫring van de steunfunctie-organisaties, zijn er door Sportservice Overijssel verschillende initiatieven ondernomen om dit verlies op te vangen.

Ook werd er op verzoek van de Provincie Overijssel nog een begin gemaakt met het schrijven van een aantal projecten, om zo inkomsten te genereren en meer tijd te hebben voor een vloeiende overgang naar een nieuwe structuur, waar door een aantal organisaties achter de schermen aan werd gewerkt.
In het schrijven van die projecten werd door Sportservice Overijssel eind vorig jaar en begin dit jaar de nodige tijd en energie gestoken, maar zij bleef met lege handen achter, want de nieuwe nog in de kinderschoenen staande structuur (Sportnetwerk Overijssel) kreeg die projecten toebedeeld. Zo werd het dus onmogelijk gemaakt om extra inkomsten te genereren. Omdat door tijdgebrek en Corona het toekomstperspectief er erg slecht uitziet, heeft het bestuur van Sportservice Overijssel besloten om de stekker er nu dus uit te trekken.

Binnenkort is het verhaal over de aanloop naar de opheffing op social media en o.a. op de volgende websites te bekijken:

www.sportserviceoverijssel.ga

www.sportserviceoverijssel.tk

www.sportserviceoverijssel.ml

www.sportserviceoverijssel.cf

www.sportserviceoverijssel.gq