Home»advies & ondersteuning»Gemeenten»Speelruimtebeleid
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Speelruimtebeleid

Buitenspelen legt de basis voor een leven lang bewegen. Uit onderzoek naar het effect van buitenspelen blijkt dat buitenspelen een bijdrage levert aan het voorkomen van overgewicht en het de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed. Kinderen doen allerlei vaardigheden op die ze van pas komen in het alledaagse leven. Over de waarde van spelen is veel onderzoek gedaan. Onderzoek van TNO en de Branchevereniging Spelen over de gezondheids-, sociaal- en economische waarde van spelen maakt duidelijk dat buitenspelen ook een economische waarde voor de wijk heeft. De aanwezigheid van een speelplek heeft een positief effect op de waarde van huizen.
Actueel zijn diverse onderzoeken over de relatie tussen een groene omgeving en gezondheid. Uit literatuuronderzoek blijkt dat met name bij kinderen er steeds meer bewijs is dat er een positieve relatie is tussen bewegen en de aanwezigheid van groen in de buurt. (Blanken e.a., 2009). In groene wijken komt bij kinderen 15% minder overgewicht voor. Ook wordt er 10% meer buiten gespeeld in buurten die aan de groennorm van 75 vierkante meter per huishouden binnen een straal van 500 meter voldoen (Bade e.a., 2010).

Spelen heeft dus een belangrijke functie voor de ontwikkeling van kinderen, maar moet wel in een veilige en stimulerende omgeving plaatsvinden. Probleem is dat de openbare als ook de ruimte bij scholen, sportverenigingen en opvangorganisaties hiervoor niet altijd optimaal zijn ingericht. Algemeen maatschappelijke veranderingen, de toename van gemotoriseerd verkeer en de toename van bebouwd gebied in combinatie met bovenstaande geeft de noodzaak van voldoende kwalitatieve speelruimte weer.
Lees meer »

Gemeenten gaan echter heel verschillend om met speelruimte. Uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten aandacht hebben voor speelruimte, er worden budgetten vrij gemaakt om speelruimteplannen te ontwikkelen en om de aanleg en beheer van de speelvoorzieningen te realiseren. Echter is in veel gemeenten de aandacht eenzijdig gericht op beheer en onderhoud, met als gevolg dat de interessante speelaanleidingen verdwijnen. Uniformiteit met overal dezelfde (hoeveelheid) toestellen vergemakkelijkt het onderhoud met als gevolg een vervlakking van de openbare ruimte. Saaie, onbruikbare voorzieningen nodigen uit tot misbruik, vernielingen en vandalisme.

Speeltuinen
Overijssel kent veel speeltuinen. Naast de verantwoordelijkheid voor de fysieke inrichting van de leefomgeving, moet de gemeente ook vrijwilligersorganisaties ondersteunen die deze speeltuinen beheren en exploiteren. Een speeltuin is vaak een belangrijke ontmoetingsplek voor buurtbewoners, jong én oud. Het kan een uitstekende samenwerkingslocatie zijn voor andere wijkorganisaties, zoals de kinderopvang, scholen, sportverenigingen, sociaal-cultureel werk en instellingen voor mensen met een beperking.

Integraal beleid
Het is van belang dat gemeenten integraal beleid voeren ten aanzien van bewegen, spelen en sporten in de (openbare) buitenruimte. Daarvoor is het nodig dat afdelingen uit de harde en de zachte sector met elkaar samenwerken. Juist door samen te werken ontstaat een win-win situatie, kunnen budgetten gekoppeld worden en uiteindelijk ook fysieke en sociale maatregelen in samenhang met elkaar worden genomen.
 
Netwerk speelruimtebeleid Overijssel
Sportservice Overijssel ondersteunt het ambtelijk netwerk speelruimtebeleid. De deelnemende gemeenten treden, bij roulatie, op als gastgemeente en geven een kijkje in de eigen keuken. Onderwerpen die inmiddels de revue zijn gepasseerd zijn onder andere natuurlijk spelen, open schoolpleinen, financiën, synergie tussen bewegen, spelen en sporten, aanbestedingsbeleid en bewonersparticipatie.

Sportservice Overijssel heeft de kennis en ervaring om gemeenten ‘op maat’ van dienst te zijn bij de vormgeving en implementatie van een integraal lokaal speelruimtebeleid.
« Minder

Publicaties

Literatuurstudie belang buitenspelen
BVO scan NISB
Reisgids beweegvriendelijke omgeving
Groen loont
Spelen met ruimte, Handboek gemeentelijk Speelruimtebeleid.
Te bestellen via uitgeverij Mets en Schilt te Amsterdam, tel (020) 625 60 87

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Liselot ter Harmsel
ma t/m do: 08.00 - 16.00 uur
telefoon: 038-4577780
Mail Liselot ter Harmsel

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld