Home»advies & ondersteuning»Gemeenten»Wmo
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Wmo

Visie op Wmo en sport & bewegen
De Wmo staat voor participatie, redzaamheid, actief burgerschap ofwel maatschappelijke inzet en sociale samenhang. De gemeenten dragen bij aan de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, verstrekken hulp bij de huishouding en zorgen voor goede informatie over alle soorten van aanwezige ondersteuning. Iedereen in Nederland moet zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen ongeacht economische positie, leeftijd of beperking. De eigen kracht van de burger staat centraal.

Sport staat net als de Wmo voor participatie en meedoen. Participatie als deelnemer in het eigen elftal, maar ook participatie in het vrijwilligerswerk. 10% van de Nederlandse bevolking is vrijwilliger, waarvan 30% participeert in de sport: dat maakt dat sport de vrijwilligerssector bij uitstek is. (Rapportage Sport, 2010)
Iedereen kan er participeren, net als binnen de Wmo, ongeacht economische positie, leeftijd of beperking. Zes op de tien volwassen inwoners van Overijssel doet regelmatig aan sport (‘Fit en gezond in Overijssel’, 2014) en gemiddeld 50 vrijwilligers zijn actief bij de sportvereniging (Verenigingsmonitor, 2013).
Door al die mensen die meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen, is sport de uitgesproken katalysator in het sociale verkeer en de sociale samenhang.
De erkenning van de maatschappelijke waarde van sport is ook in toenemende mate terug te vinden in de verschillende coalitieakkoorden en het beleid van de gemeenten.

De uitdaging voor de komende jaren is wat ons betreft het kwalitatief en duurzaam inzetten van sport en bewegen als middel binnen de Wmo, het vergroten van de deskundigheid van medewerkers die betrokken zijn bij de transities en het overdragen van onze kennis en expertise aan professionele uitvoerders als de buurtsportcoaches en de vele vrijwilligers.

In onze visie is maatwerk de sleutel tot succes. Elke gemeente, elke situatie is anders en vraagt daarom om een grote mate van flexibiliteit om een passend antwoord te bieden op ondersteuningsvragen.
De sportinfrastructuur in de provincie is met de vele sportverenigingen en al zijn vrijwilligers een sterk instrument dat kan bijdragen aan de Wmo. Dit zal niet vanzelf gaan en regelmatig om doorzettingsvermogen en een lange adem vragen. Maar dat is de sport niet vreemd.
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld