Home»advies & ondersteuning»Gemeenten»Wmo»Steunfunctietaken
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Steunfunctietaken

Bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

Met onze kennis van de kracht van sport en bewegen kunnen wij dankzij een bijdrage van de provincie Overijssel de gemeenten bijstaan om een passende bijdrage te leveren aan het realiseren van de lokale Wmo doelstellingen. Vanuit onze steunfunctieopdracht kunnen gemeenten aanspraak maken op:
 • Advies en informatieverstrekking;
 • Onderzoek en innovatie;
 • Deskundigheidsbevordering en professionalisering;
 • Netwerkontwikkeling.
Advies en informatieverstrekking
Kennisoverdracht over verschillende thema’s gerelateerd aan sport en Wmo.
Thema's:
 • Het vitaliseren van dorpen en kernen middels sport en bewegen binnen vier gemeenten.
 • Verbinding tussen sport en de jeugdzorg (preventief en curatief).
 • Sportprogramma’s in het onderwijs die bijdragen aan het gezond en veerkrachtig opgroeien van jeugdigen en vroegtijdig signaleren van problemen (preventief).
 • Leefstijlinterventies voor senioren, mensen met een handicap of chronische aandoening of met een lage sociale status.
 • Dagbesteding bij sportverenigingen/op sportparken
 • Beweegvriendelijke omgeving en openbare speelruimte voor jeugd en senioren.
 • Werving en behoud van vrijwilligers in de sport.
 • Vitaliseren van sportverenigingen/sportparken opdat zij een volwaardige maatschappelijke partner kunnen zijn.
 • Relevante bestaande en nieuwe subsidiemogelijkheden.
 • Het onderhouden van een digitaal overzicht van sport- en beweegmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking en/of chronische aandoening.
 • Verbeteren van de afstemming, stroomlijning en toegankelijkheid van relevante informatie en kennis tussen de verschillende steunfunctieorganisaties.
Onderzoek en Innovatie
Sportservice Overijssel heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gerespecteerd onderzoeksbureau dat in samenwerking met landelijke en provinciale partners in staat is gebleken adequate data te verzamelen op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.
Daarnaast staat zij bekend als pionier op het gebied van maatschappelijke innovatie en trekt hiermee andere pioniers naar zich toe. Dit biedt de organisatie de gelegenheid om bijzondere relaties aan te gaan en allianties te vormen en noodzakelijke veranderingen in te zetten die niet zijn te bewerkstelligen met oude werkwijzen.
Sportservice Overijssel heeft ervaring met innovatieve aanpakken als: Bewegen in het Groen (samenwerking met toerisme), Actief Betrokken Club (maatschappelijk betrokken sportvereniging), Wij(K) Lekker fit (integrale aanpak gezonde wijk), Sociaal Vitaal (sportdorp), Hands on Sport (sportieve re-integratie).

Onderwerpen voor onderzoek zijn o.a.:
 • Sport, bewegen en leefstijl van de inwoners van Overijssel.
 • De vitaliteit van de sportverenigingen in Overijssel.
 • Sport en bewegen in de wijk/kern.
 • De effecten van projecten en interventies.
Deskundigheidsbevordering
Sportservice Overijssel heeft jarenlange ervaring met het organiseren en aanbieden van informatiebijeenkomsten, scholingen, cursussen, workshops, etc.

Onderwerpen:
 • Sport- en beweeginclusief denken;
 • Sport, bewegen en gezondheid;
 • Vroegsignalering;
 • Meer bewegen voor senioren;
 • Actief betrokken verenigingen.
Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in een vraaggestuurde backoffice van verenigingsadviseurs, workshopleiders en docenten, die ingezet kunnen worden voor het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers.

Netwerkontwikkeling
Het onderhouden van en deelnemen aan (kennis) netwerken is voor Sportservice Overijssel van groot belang om gemeenten, sportverenigingen, onderwijs, e.a. op een goede wijze te kunnen ondersteunen en adviseren. De afgelopen jaren zijn deze netwerken vanwege de toenemende integraliteit van beleid en uitvoering, en nieuwe regionale en provinciale initiatieven in aantal en omvang toegenomen.
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld