Home»advies & ondersteuning»Sportinfrastructuur
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Sportinfrastructuur

In Nederland houden zowel overheden (rijk, provincies en gemeenten) als sportorganisaties (NOC*NSF, sportkoepels, sportbonden en provinciale sportservice organisaties) ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid, zich bezig met de belangen van de sport. Voor een overzicht van de spelers in sportland verwijzen wij u naar het organigram van de sportinfrastructuur in Nederland (SPIN, zie hieronder bij 'publicaties').

Een aantal jaren geleden is gestart met de herinrichting van de sportondersteuningsstructuur in Nederland. Sportservicepunten/sportloketten nemen hierbij een prominente plaats in.
Bij een sportservicepunt kunnen sportaanbieders en individuen terecht met vragen op het gebied van het lokale/regionale sportaanbod, sportaccommodaties, subsidiemogelijkheden e.d. Daarnaast kunnen sportaanbieders verenigingsadvies krijgen. Veelal worden ook gemeentelijke sportstimuleringsactiviteiten door het sportservicepunt gecoördineerd.

In Overijssel zijn de volgende sportservicepunten operationeel: Sportbedrijf Almelo, Sportbedrijf Deventer, "Ons" Sport en Bewegen Enschede, Sportservice Kampen, Sportbedrijf Raalte, SportService Zwolle. Naast deze fysieke sportservicepunten zijn er ook gemeenten die een digitaal servicepunt/helpdesk hebben ingericht, waar verenigingen (soms zelfs sportspecifieke) informatie kunnen halen. Omdat er lokaal grote verschillen bestaan, is het raadzaam om op de site van uw gemeente te kijken.

Sportservice Overijssel onderschrijft het belang van sportspecifieke dienstverlening.
Wij ondersteunen gemeenten bij het oprichten van een sportservicepunt, helpen bij de uitvoering van activiteiten, deskundigheidsbevordering en het beantwoorden van vragen.
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Krijn van Houten
maandag t/m donderdag 08.00 - 16.30 uur;
telefoon: 038 - 457 77 73
Mail Krijn van Houten

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld