Aftrap provinciaal sportakkoord

 

De Provincie Overijssel is bezig met het ontwikkelen van een Sportakkoord. Dit provinciale akkoord zal aansluiten bij de ambities in de gemeentelijke sportakkoorden en bij maatschappelijke initiatieven. Daar waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, worden deze in het Overijssels Sportakkoord uitgewerkt.
Op woensdag 27 november was de kick-off bijeenkomst van het provinciaal sportakkoord Overijssel met Roy de Witte, gedeputeerde voor o.a. Sociale Kwaliteit (inclusief sport).
Tijdens deze kick-off hebben we veel mooie ideeën opgehaald voor een succesvol vervolg.

Samen staan we sterk!