De Buurtsportcoach en het Nationaal Sportakkoord

In nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord spelen buurtsportcoaches een grote rol om de beoogde doelen te realiseren.

Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (in 95% van de gemeenten), ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ (92%) en ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ (87%).

Dit blijkt uit peilingen in deze factsheet van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, het panel van buurtsport- en cultuurcoaches en het panel van werkgevers van deze coaches.

bron: Mulier Instituut