DLTC Gerner groenste sportclub van Overijssel

Het was alweer de 5e editie van de prijsvraag ‘Groen, Groener, Groenst!’. Tijdens de bijbehorende finalebijeenkomst op 3 juli jl. (online vanwege corona) werd er ook dit jaar weer een Groen, Groener, Groenst winnaar gekozen en zijn hopelijk vele anderen geïnspireerd om aan de slag te gaan met groen in hun eigen omgeving. De winnaar, Tennisclub DLTC Gerner uit Dalfsen, is uitgeroepen tot Groenste Sportclub van Overijssel en wint € 25.000,– met hun ontwerp om het sportterrein groener te maken. Hiermee kunnen ze hun plannen nu uit gaan voeren. De Goorse Mixed Hockey Club won de tweede prijs van € 15.000,– en voetbalvereniging HHC Hardenberg won de derde prijs van € 10.000,– en kunnen ook aan de slag.

Er waren 9 sportclubs in de race die kans maakten op de titel Groenste Sportclub van Overijssel. Een deskundigenjury, bestaande uit experts op het gebied van sport en groen, en een publieksjury, bestaande uit de deelnemende sportclubs, beoordeelden de ontwerpen. Voor het onderdeel sport werd Sportservice Overijssel ingeschakeld om de ingediende plannen te beoordelen. Onze manager, René de Vent, was voorzitter van de jury.

Het ontwerp van DLTC Gerner werd geprezen omdat het een compleet plan is waarbij over het hele sportpark de biodiversiteit wordt versterkt. Uit het plan blijkt de grote betrokkenheid van de leden. Bovendien is er in het plan ook aandacht voor de beleving van groen: het moet niet alleen leuk zijn voor de beestjes, maar ook voor de sporters.

Meer groen in dagelijks leven.
De Provincie Overijssel wil meer groen stimuleren in het dagelijkse leven van alle inwoners in Overijssel. Maar een sportclub is toch al best groen? Gedeputeerde Ten Bolscher: “Dat klopt, maar het is vaak zogenaamd praktisch groen: kort gemaaid gras en onderhoudsarme bosjes. Er kan vaak echt meer en gevarieerder groen bij. Denk verder dan het sportveld: de kale parkeerplaats bijvoorbeeld, het dak van de kantine, of mooie bloemenranden naast het sportveld.” Zo’n groene sportclub draagt bij aan natuurlijk buitenspelen, onthaasting en ontmoeting in het groen. Bovendien is het een goede leefplek voor dieren en planten én verzacht de effecten van klimaatproblemen: wateroverlast en hittestress.

Provinciaal sportakkoord
Met de prijsvraag Groenste Sportclub laten sportclubs zien hoe ze samen werken aan een duurzame leefomgeving en toekomstbestendige sportaccommodaties. Dit sluit goed aan bij het provinciaal sportakkoord dat ondersteund wordt door provincie Overijssel. Het sportakkoord is een initiatief van de Overijsselse Sportbedrijven, Topsport Overijssel en Sportservice Overijssel. Doel is om samen met gemeenten, sportbedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan de realisatie van een ambitieuze provinciale sport- en beweegagenda die past in deze tijd.