//www.sportserviceoverijssel.nl/wp-content/uploads/2018/10/gesch-2-sso.jpg

Onze geschiedenis RUIM 50 JAAR.

Sportservice Overijssel start in 1966 als Sportraad Overijssel met twee personeelsleden en een budget van 2.500,- gulden. De oprichtingsvergadering is in Nijverdal. Onze adviezen gaan in eerste instantie vooral over het toekennen van subsidies voor evenementen. In Sportraad Overijssel zijn alle provinciale afdelingen van landelijke sportbonden vertegenwoordigd.

  • In de jaren '80 krijgt de overheid steeds meer aandacht voor sport en bewegen. Sportieve recreatie is het thema waarmee de overheid mensen in beweging probeert te krijgen. Sportraad Overijssel wordt daardoor een meer uitvoeringsgerichte organisatie en ontwikkelt eigen campagnes.
  • Vervolgens komt de doelgroepbenadering in zwang. In de jaren '90 focust Sportraad Overijssel zich op het in beweging krijgen van mensen met een beperking en senioren. Ook worden de eerste opleidingen ontwikkeld voor besturen en coaches van sportverenigingen.
  • Tussen 2000 en 2010 wordt Sportraad Overijssel een belangrijke adviseur en ondersteuner van gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. Hoogste tijd voor een naamverandering. Sportraad Overijssel wordt in 2009 Sportservice Overijssel. De naam doet meer recht aan de missie van de organisatie. Naast raad en advies wordt het daadwerkelijk bieden van ondersteuning een belangrijke peiler van het werk.
  • In de loop van de jaren worden er -vooral op het verzoek van de provincie- grote projecten op het gebied van sportstimulering ontwikkeld en uitgevoerd. Steeds meer wordt sport als middel ingezet binnen andere maatschappelijke terreinen, zoals de Wmo. Door de eigen projecten, campagnes en onderzoeken, ontwikkelt Sportservice Overijssel zich steeds meer tot een kennisinstituut. Tot de dag van vandaag is hier brede kennis en expertise aanwezig over de sportinfrastructuur van Overijssel, het sport- en beweeggedrag van verschillende doelgroepen en de ontwikkeling van sportverenigingen.

Opdrachtgevers en partners vertellen