Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD IJsselland

0 Reacties

Met veruit de meeste jongeren in de regio IJsselland gaat het goed: ze voelen zich gezond en gelukkig. Echter, ongeveer 10% van de jongeren heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen. Dit blijkt uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor Jeugd van GGD IJsselland.

Psychische gezondheid
85% van de jongeren voelt zich (zeer) gelukkig;
11% van de jongeren (11%) heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen;
29% van de meisjes hebben een verhoogd risico op emotionele problemen;
8% van de jongens hebben een verhoogd risico op psychosociale problemen;
Het verhoogd risico op psychosociale problemen hangt samen met verschillende factoren zoals geslacht, opleiding, wel/geen moeite met rondkomen en de thuissituatie. Ook is er een relatie met stress en risico op problematisch gebruik van social media.

Stress
40% van de jongeren voelt zich (zeer) gestrest door één of meerdere factoren.
Jongeren ervaren bijvoorbeeld (zeer) vaak stress door: school of huiswerk (28%), alles wat ze moeten doen (19%), wat anderen van ze vinden (12%), eigen problemen (10%) en de situatie thuis (7%). Meisjes ervaren meer stress dan jongens.

Social media
Social media is niet meer weg te denken uit de vrijetijdsbesteding van jongeren. De meeste jongeren beleven er natuurlijk veel plezier aan, maar uit het onderzoek blijkt dat ruim 20% van de jongeren (zeer) veel moeite heeft om te stoppen met social media. 12% van de jongeren gebruikt social media wanneer zij zich rot voelen;
11% heeft (zeer) vaak slaaptekort door het gebruik van social media;
7% van de jongeren ervaart zelf problematisch gebruik van social media.

Nog veel meer onderwerpen
GGD IJsselland onderzocht nog veel meer onderwerpen, zoals voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik, weerbaarheid, pesten en seksualiteit. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een factsheet.