Kinderen moeten meer in beweging op en na school

Sporten, bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl zijn belangrijke ingredi├źnten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Het kan zelfs leiden tot betere schoolprestaties en minder uitval. Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Leerlingen in het primair onderwijs hebben gemiddeld 5,5 uur per week pauze. In de praktijk blijkt dat kinderen minder dan de helft van deze 75 minuten per schooldag actief bezig zijn met sport- en spelactiviteiten. Pauzemomenten worden niet optimaal benut voor lichamelijke activiteiten, terwijl hier kansen liggen om beweegarmoede te bestrijden. Volgens de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zouden scholen kinderen naast de gewone gymles twee keer per dag een half uur moeten laten bewegen.

Hoe laat je kids meer bewegen op school? Door middel van de gymles, vaker en langer les en gebruik van muziek. Denk ook aan actief (op de fiets, de step of lopend) naar school komen. Het stimuleren van bewegen tijdens de pauzes met een actiever schoolplein of een beweegopdracht. Bewegend leren door spelelementen aan een les toe te voegen of via virtual reality games. Extra beweeg- en sportaanbod na en op school. De mentale gezondheid van kinderen is ook belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van positieve psychologie, mindfulness of yoga.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Kenniscentrum Sport, Corine Feenstra