Monitor Sport en Corona

De monitor Sport en corona bundelt de tot en met juni 2020 beschikbare ‘coronaonderzoeken’ in de sportwereld. Met elkaar geven deze onderzoeken een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur.

De rapportage is uitgevoerd door het Mulier Instituut met steun van het ministerie van VWS en in samenwerking met een groot aantal partijen uit de sportsector.
Het Mulier instituut houdt samen met het Kenniscentrum Sport & Bewegen alle recente ontwikkelingen, onderzoek, kennis en voorbeelden bij op www.sportencorona.nl.

Het volledige rapport “Monitor Sport en Corona” is hier te bekijken.