Home»onderzoek & innovatie»Onderzoek»Evaluatie
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Project- en beleidsevaluatie

Waar beleid gevoerd wordt en projecten lopen moet geëvalueerd worden. Een evaluatie kan veel duidelijkheid verschaffen. Zo kan er onder andere gemeten worden of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald, het proces is verlopen zoals was afgesproken en hoe het de volgende keer beter kan. Een goede evaluatie kan hierdoor dus veel inzicht opleveren in het uitgevoerde beleid en projecten.

Sportservice Overijssel heeft ruime ervaring opgebouwd met het uitvoeren van diverse beleids- en projectevaluaties. Dit kan aan de voorkant (ex ante), tijdens (ex durante) of na (ex post) een beleidsperiode of project.

Ex ante
Voor het opstellen van een evenwichtig beleidsontwerp maken wij gebruik van groepsinterviews of focusgroepsgesprekken met bijvoorbeeld bewoners of jongeren. Daarnaast hebben we ervaring met het organiseren van workshops voor het creëren van een gemeentelijk speelruimtevisie of een visie voor sport- en bewegen in het onderwijs.

Ex durante
Tijdens een beleidsperiode of een project loont het altijd om een vinger aan de pols te houden. Loopt het zoals was afgesproken of moet er worden bijgestuurd? Bij diverse grote en kleine sportprojecten schuiven wij aan en kunnen wij een advies uitbrengen of het project op koers is.

Ex post
Bij het naderen van een beleidsperiode zijn er vaak diverse vragen die beantwoord dienen te worden. Zijn de doelstellingen behaald? Is het proces goed verlopen? Wat zijn de effecten? Deze vragen kunnen op vele manieren beantwoord worden. Wij maken gebruik van diverse methoden om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Een door ons veelgebruikte methode is hierbij ‘realistische evaluatie’. Deze methode kan inzicht geven in de vraag wat in het beleid of project heeft gewerkt, voor wie en onder welke omstandigheden.

Wilt u uw beleid of project evalueren? Hebt u interesse in de methoden die wij hanteren? Bent u benieuwd naar resultaten van lopende en/of uitgevoerde evaluaties? Neem dan contact met ons op.
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Liselot ter Harmsel
ma t/m do: 08.00 - 16.00 uur
telefoon: 038-4577780
Mail Liselot ter Harmsel

Marieke van Vilsteren
ma, do : 09.00 - 17.00 uur di : 08.00 - 15.00 uur
telefoon: 038 - 457 77 81
Mail Marieke van Vilsteren

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld