Online bijeenkomst BRC Inclusief sporten en bewegen

                                           EXTRA SESSIE OP 1 JULI NOG NIET VOL

De regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties konden dit voorjaar helaas geen doorgang vinden vanwege de geldende maatregelen tegen corona. In deze bijeenkomsten was een workshop voorzien rondom inclusief sporten aan de hand van verschillende goede voorbeelden. Hiervoor was een aangepaste digitale variant ontwikkeld waarvan het succes zo groot was dat wij deze zullen herhalen op:

  • Datum:          1 juli 2020
  • Tijdstip:         09:30 – 11.30
  • Locatie:         Online bijeenkomst

Buurtsportcoaches leveren door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ uit het Nationaal Sportakkoord. In 95% van de gemeenten zijn de werkzaamheden binnen dit deelakkoord gericht op sportstimulering van minder actieve en kwetsbare groepen en het vergroten van de toegankelijkheid tot de sport. In deze bijeenkomst staan twee vragen centraal:

  • Hoe zorgen we er voor dat écht iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen en cultuur?
  • Kun jij onder woorden brengen wat je verstaat onder inclusief sporten en bewegen?

We nodigen je uit voor een open gesprek over:

  • het voor iedereen en altijd sport-, cultuur- en beweegaanbod organiseren (of keuzes maken…?)
  • het loslaten van hokjes denken (of misschien toch ook niet…?)
  • sport, bewegen en cultuur voor iedere Nederlander mogelijk maken (of mét iedere Nederlander…?)

Programma

Plenaire aftrap

Rita van Driel, inspirator op het gebied van sporten en bewegen voor iedereen, trapt de bijeenkomst af, ze zet je aan het denken en neemt je mee tijdens deze sessie.

Deel 1

Daarna gaan we in kleine groepjes in gesprek aan de hand van de puzzelstukjes. Hieronder vind je de eerste.

Deel 2

Steeds meer sport- en beweegaanbieders zetten zich in om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken en iedereen welkom te heten. Hierin speelt de adviseur lokale sport een ondersteunende rol.
Ook de cultuurcoach leidt mensen, die minder vanzelfsprekend deelnemen, naar culturele activiteiten en zorgt ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk is.

Aan de hand van voorbeelden van de adviseur lokale sport en de cultuurcoach gaan we verder in gesprek.

Plenaire afsluiting

Na de deelonderwerpen vindt er kort een plenaire afsluiting plaats waarin we nog even de ontwikkelingen vanuit het Sportakkoord belichten m.b.t. inclusief sporten.

Inschrijven

Om een en ander in goede banen te leiden is het nodig dat je je hier inschrijft. Je ontvangt dan uiterlijk 2 dagen van tevoren een bevestiging met daarin de login-gegevens en praktische details. Aan de sessie (aangeboden via Zoom) zijn geen kosten verbonden.

Vereniging Sport en Gemeenten