Online werkbezoeken Buurtsportcoach Academy

Komend najaar worden vanuit de Buurtsportcoach Academy twee werkbezoeken georganiseerd. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Covid-19, worden de werkbezoeken online aangeboden.

  • 9 november van 10.00 – 12.00 uur: online werkbezoek Kuier Deur & Actieve Ontmoeting
  • 17 november van 14.00 – 16.00 uur: online werkbezoek Talent Twente

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier, aan de online werkbezoeken zijn verder geen kosten verbonden. In deze nieuwsflits vinden jullie nadere informatie over beide werkbezoeken.


Werkbezoek Kuier Deur & Actieve Ontmoeting
9 november van 10.00 – 12.00 uur
In de gemeente Losser zijn de projecten Kuier Deur en de Actieve Ontmoeting twee succesvolle projecten. Jurgen Schiphorst (buurtsportcoach gemeente Losser) en Mieke Bouwhuis (sociaal werker bij Stichting Fundament) vertellen je meer over beide initiatieven!

Vanuit het project Loopland Overijssel is onder andere in de gemeente Losser het initiatief Kuier Deur gestart. Kuier deur is voor mensen die nu nog niet zoveel wandelen, maar die het leuk vinden om samen met anderen in een gezellige groep te kuieren en langzaam aan hun loopconditie op te bouwen. Lees meer.

De Actieve Ontmoeting is voor ouderen die meer willen bewegen, gezonder willen eten en het gezellig vinden om dit samen te doen met leeftijdgenoten. Het project stimuleert een betere en gezondere leefstijl, vanuit de gedachte dat als je iets samen met anderen doet, dit stimuleert en leidt tot nieuwe contacten, gezelligheid en meer plezier in het leven. Lees meer.

 

Werkbezoek Talent
17 november van 14.00 – 16.00 uur
Tijdens dit online werkbezoek vertellen Martine Benneker, Marc de Haan (talentregisseurs) en Michelle Perik (buurtsportcoach talent) je meer over hun functie en gaan ze in op mogelijkheden rondom het leerlingvolgsysteem motoriek en Sportkompas. Aanvullend zal Roy Elferink (coördinator talentontwikkeling) jullie meer vertellen over het Athletic Skills Model.

In Twente is er een Regionale Buurtsportcoach Talent die de verschillende methodieken die er zijn rondom het herkennen van talent in kaart brengt en uitrolt. De juiste kennis wordt vergaard en daarna verder verspreid in de regio, door een train-de-trainer concept te ontwikkelen.

Vanuit het provinciale project “Haal het beste uit jezelf en elkaar” zijn er twee talentregisseurs (regio Twente en IJsselland) die er gezamenlijk naar streven een omgeving te creëren die inspireert, uitdaagt en zorgt voor optimale begeleiding van talentvolle sporters, zodat zij hun ambities waar kunnen maken. Lees meer.