//www.sportserviceoverijssel.nl/wp-content/uploads/2018/05/advisor-banner.jpg
  • Arjan van der Velde
  • Catharina Mulders

Loopland Overijssel

VOOR WIE

Gemeenten, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en inwoners.

AANLEIDING

De motorische ontwikkelingen van jeugd neemt steeds verder af. Ook is door de toenemende vergrijzing en de toenemende leeftijd van inwoners het belangrijk om oog te hebben voor de fitheid van volwassen en ouderen. Het zo lang mogelijk mobiel blijven is zowel vanuit gezondheidsoogpunt als sociaal oogpunt van hele grote waarde. De provincie Overijssel zet op beide ontwikkelingen in door het project Loopland Overijssel. Onder deze noemer zijn in de provincie drie interventies van start gegaan om de motorische ontwikkeling en fitheid van haar inwoners te verbeteren. Ook vormt het bij kinderen een belangrijk instrument voor talentherkenning en -ontwikkeling.

UITVOERING

In 8 gemeenten in Overijssel zijn de drie interventies van Looppand Overijsel van start gegaan. Leerlingen van het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en volwassenen worden door middel van lopen gestimuleerd meer en beter te bewegen en hier meer plezier aan te beleven. De projecten worden afgesloten met deelname aan een lokaal loop- of wandelevenement. Leerlingen van het basisonderwijs doen mee met de interventie Sportfundamentals, jongeren in het voortgezet onderwijs doen mee met de interventie iRun2Bfit en voor volwassenen is de interventie Kuier deur gestart. Sportservice Overijssel coördineert de drie interventies, houdt contact met alle betrokken gemeenten over de voortgang en wisselt kennis en ervaringen uit.

Sportfundamentals

Leerlingen van het basisonderwijs leren motorisch beter te bewegen door verschillende loop- en beweegclinics.  Ook is er aandacht voor het creëren van een beweegvriendelijke omgeving.  Het project wordt in alle gemeenten afgesloten met deelname aan een lokale kidsrun.

IRun2BFit

Het project IRun2BFit is een erkende beweeg- en leefstijl programma dat de gezondheid en fitheid van jongeren bevorderd. Zowel in de lessen biologie, lichamelijke opvoeding en de mentoruren wordt aandacht besteed aan bewegen en een gezond eetgedrag zodat een actieve en gezonde leefstijl wordt bevorderd. Als afsluiter van het programma doen de leerlingen mee aan een lokaal hardloopevenement.

Kuier deur

Voor volwassenen met een chronische aandoening zijn wandelgroepen gestart onder de noemer Kuier Deur. Het wandelen wordt gecombineerd met het kwijtkunnen van je verhaal wat zorgt voor het stimuleren van gezond gedrag en het bevorderen van sociale binding. Alle wandelgroepen sluiten de wandeltrainingen af met een wandeltocht.

Contact

Voor meer informatie over de lopende projecten of het starten van een nieuw project, neem contact met ons op.

Arjan van der Velde
038-4577772 klik en bel nu
avdvelde@sportserviceoverijssel.nl

Catharina Mulders
038-4577781 klik en bel nu
cmulders@sportserviceoverijssel.nl