Recente Projecten

Loopland

Loopland

Om de motorische ontwikkeling van jeugd te verbeteren en de fitheid van ouderen te bevorderen is het project Loopland Overijssel gestart. Onder dit project vallen drie interventies voor de
Bekijk details
Beweeg thuis

Beweeg thuis

Voor initiatiefnemers van projecten en die bijdragen aan het benutten van de online omgeving om meer te sporten en bewegen in Overijssel
Bekijk details
Buitenruimte

Buitenruimte

Voor initiatiefnemers van projecten en die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte om meer te sporten en bewegen in Overijssel
Bekijk details
Lokale Sportakkoorden

Lokale Sportakkoorden

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord tot stand gekomen met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd
Bekijk details
Wereldmeiden

Wereldmeiden

Met het project Wereldmeiden willen we de integratie verbeteren van meiden, in de leeftijd van 14-29 jaar, die net in Nederland zijn komen wonen, door middel van sport en bewegen.
Bekijk details
Buurtsportcoach Academy

Buurtsportcoach Academy

Het organiseren van masterclasses, werkbezoeken en cursussen met als doel dat buurtsportcoaches beter in staat zijn de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten
Bekijk details
Samen voor elkaar platform

Samen voor elkaar platform

Het inrichten van een digitaal kennisplein (een besloten omgeving) waarop u met iemand anders van gedachten kunt wisselen of brainstormen, bv. om samen een goed idee verder uit te werken
Bekijk details
Trajecten sportverenigingen

Trajecten sportverenigingen

Wij bieden de sportvereniging hulp bij o.a. visie- en beleidsontwikkeling, vrijwilligers werven, werving en behoud van leden, fusies en samenwerking, communicatie en sponsoring.
Bekijk details
Databank

Databank

Ben je op zoek naar cijfers voor het opstellen van je nieuwe sport- en beweegnota of voor het ontwikkelen van een nieuw project?
Bekijk details
Accommodatie onderzoek

Accommodatie onderzoek

Door dit onderzoek is een benchmark verkregen van een grote hoeveelheid gegevens m.b.t. subsidies, bezetting en tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties in Overijssel.
Bekijk details
Jeugdsportmonitor

Jeugdsportmonitor

Onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder 4- tot 18-jarigen. Zo krijgen gemeenten inzicht in sportdeelname en beweeggedrag, motieven en leefstijl van de jeugd waarop ze beleidskeuzes
Bekijk details
Verenigingsmonitor

Verenigingsmonitor

Deze monitor brengt op een groot aantal thema's de stand van zaken rond het functioneren van sportverenigingen in beeld. De Vitaliteitsindex toont de vitaliteit en de maatschappelijke betrokkenheid
Bekijk details
Fit en Gezond Overijssel

Fit en Gezond Overijssel

Onderzoek naar het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van inwoners van Overijssel (18 jaar en ouder). Samenwerking tussen GGD Twente, GGD IJsselland en Sportservice Overijssel.
Bekijk details