Protocol Verantwoord Sporten

Vanaf vandaag, 11 mei, mag iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.
Door de NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten is een aangepast protocol Verantwoord Sporten opgesteld. De inhoud van het protocol is bovendien getoetst door het ministerie van VWS én het RIVM.
Met het protocol wil men de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierin is ruimte voor lokaal maatwerk, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
Bekijk het protocol Verantwoord Sporten of de checklist voor het weer opstarten van de sportclub en/of download de posters/informatieborden