Regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties

Nadat op 1 januari 2019 de regeling voor combinatiefuncties is aangepast is er landelijk veel gebeurd. Doordat er in de nieuwe regeling meer budget beschikbaar kwam en de focus werd verlegd, werd het aantal fte aan buurtsport- en cultuurcoaches vergroot en konden de functionarissen breder ingezet worden. Dat leidt tot mooie praktijkvoorbeelden.
Daarnaast hebben ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord grote invloed op de werkzaamheden nu en in de toekomst.
Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart tot en met juni in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doel
Je wordt tijdens de bijeenkomsten geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur, zoals de sportlijn in het kader van het Sportakkoord en de regeling Samen cultuurmaken verbreden.
Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hiervoor worden in twee rondes verschillende workshops aangeboden op diverse thema’s en zal onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep
Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Tijdsplanning

Ochtend variant
09.00 – 09.30 uur
09.30 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
11.00 – 11.15 uur
11.15 – 12.15 uur
12.15 – 13.15 uur
Ontvangst
Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
Workshop ronde 1
Pauze
Workshop ronde 2
Lunch en netwerken
Middag variant
12.15 – 13.15 uur
13.15 – 13.45 uur
13.45 – 14.45 uur
14.45 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 uur
Lunch en netwerken
Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
Workshop ronde 1
Pauze
Workshop ronde 2
Borrel

Workshops
Je kunt kiezen uit diverse workshops. Hier vind je een nadere toelichting op de workshops. Je hoeft nog niet aan te geven aan welke workshop je deel wilt nemen, dat kun je ter plekke kiezen.

Data en aanmelden

Voor Overijssel staan de volgende dagen gepland:
•  11 mei middag regio Twente, Almelo
•  12 mei ochtend regio IJsselland, Zwolle
Zie ook: https://www.sportindebuurt.nl/bijeenkomsten/agenda/

Je kunt je inschrijven voor de regionale bijeenkomsten Brede Regeling Combinatiefuncties via het inschrijfformulier. Hier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij wilt wonen. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve programma en een routebeschrijving.

Coronavirus
Op donderdag 12 maart heeft de regering verscherpte maatregelen genomen tegen het coronavirus. De VSG heeft daarop besloten alle bijeenkomsten tot en met 31 maart te annuleren. Zij hanteren verder de richtlijnen van het RIVM en houden je, indien nodig, op de hoogte. Voor meer informatie kun je terecht op de site van de VSG.