Home»sport & beweegprojecten»Actuele projecten»Grenzeloos Actief in Overijssel
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Grenzeloos Actief in Overijssel

Grenzeloos Actief in Overijssel is een project om een regionale impuls te geven aan sport en bewegen voor mensen met een beperking in Overijssel. In het project wordt voortgeborduurd op diverse provinciale en landelijke projecten en ontwikkelingen, zoals:

‘Grenzeloos Actief’ van het Ministerie van VWS
Eén van de pijlers is regionale samenwerking, met als doel een landelijk dekkend netwerk van 43 regio’s. Overijssel bestaat uit twee regio’s: Twente (14 gemeenten) en IJsselland (11 gemeenten).
Voor beide regio’s is met alle Overijsselse gemeenten een aanvraag ingediend voor de landelijke subsidieregeling.

 
Regionale Sportcoach Aangepast Sporten 2014-2015
Provinciaal project, waar middels de inzet van vier regiocoaches het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking versterkt en ondersteunt. Na de projectperiode is de inzet van de regiocoach gecontinueerd (momenteel door 15 gemeenten).


De behoeften en mogelijkheden van de 25 Overijsselse gemeenten ten aanzien van aangepast sporten verschillen sterk per gemeente. Om dit te overbruggen wordt met Grenzeloos Actief in Overijssel ingestoken op uitwisseling van kennis en ervaring en verbetering van de communicatie. Voor de continuïteit van de regionale samenwerking wordt gezocht naar slimme verbindingen en het creëren van draagvlak, middels een visie voor het aangepast sporten.

Grenzeloos Actief in Overijssel is een samenwerkingsverband van alle 25 Overijsselse gemeenten, MEE IJsseloevers, MEE Oost en Sportservice Overijssel. Grenzeloos Actief in Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. 

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld