Home»sport & beweegprojecten»Actuele projecten»Sport en Jeugdhulp
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Sport en Jeugdhulp

In het licht van de transitie Jeugdzorg zien gemeenten kansen en mogelijkheden om sport en jeugdhulp met elkaar te verbinden. De sportvereniging is een belangrijke speler in het netwerk rondom een jongere en kan een rol spelen in het vroegtijdig signaleren en doorgeleiden van opvoed- en opgroeimoeilijkheden. Het benutten van de pedagogische kracht van sportverenigingen kan leiden tot het versterken van de opvoedomgeving van kinderen en jongeren.

In het “Voorbereidingstraject sport en jeugdzorg” hebben Arcon en Sportservice Overijssel onderzocht hoe een verbinding tussen sportverenigingen en jeugdhulp tot stand kan komen. De aanbevelingen: steek laagdrempelig in, laat de sport vooral de sport blijven, versterk het pedagogisch klimaat bij de sportvereniging, laat de jeugdhulp ‘sportinclusief’ denken en laat de sportvereniging kennis nemen van jeugdhulp. De gemeente zou daarbij een ondersteunende rol moeten spelen. Het Wmo project ‘Sport en jeugdhulp scoren samen!’ is een praktische uitwerking van de resultaten van het voorbereidingstraject.

Het doel van het project is om de sectoren sport en jeugdhulp te verbinden, door het inrichten van dan wel aansluiten bij een lokale structuur. De gemeente, sportverenigingen, onderwijs, welzijn en partijen uit de jeugdhulp gaan samen aan de slag om een lokaal netwerk voor afstemming en samenwerking op te zetten en de signaleringskracht en pedagogisch klimaat bij sportverenigingen te versterken. Negen van de dertien gemeenten gaan daarnaast een sportzorgtraject opstarten. In een sportzorgtraject maken kinderen en jongeren, die gebruik maken van een vorm van jeugdhulp, kennis met verschillende takken van sport waarbij één of meerdere sportverenigingen betrokken worden. Trainers, die affiniteit hebben met de doelgroep, worden geschoold om de sportkennismaking goed te kunnen begeleiden.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot 31 december 2017, en wordt uitgevoerd in dertien Overijsselse gemeenten. ‘Sport en jeugdhulp scoren samen!’ wordt mogelijk gemaakt door de subsidieregeling ‘Ondersteuning uitvoering WMO 2015' van de Provincie Overijssel.

Wmo-project

 

 

 

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld