Home»sport & beweegprojecten»Jeugd»Combinatiefuncties
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Combinatiefuncties en Buurtsportcoaches

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het rijk hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls geven door het aanstellen van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Oorspronkelijk waren de combinatiefunctionarissen vooral werkzaam in de sectoren onderwijs, sport en cultuur.

Met de komst van het Rijksprogramma Sport en Bewegen in de Buurt is het vanaf 2012 mogelijk om de aanstelling van combinatiefunctionarissen uit te breiden met buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches organiseren een passend sport- en beweegaanbod in de buurt en maken een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en bedrijfsleven. Met de buurtsportcoach wil het kabinet eraan bijdragen dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag, er meer lokaal maatwerk komt, zodat mensen zelf kunnen beslissen aan welke sport of beweegactiviteit ze willen deelnemen. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl.

Belangrijkste verschil is dat de cofinanciering (60%) van de buurtsportcoaches volledig door organisaties uit het veld bekostigd mag worden. Ander verschil is dat de buurtsportcoach veel breder inzetbaar is voor meerdere taakvelden en doelgroepen.

Advies en ondersteuning Sportservice Overijssel
De kennis en ervaring heeft zijn wortels in de provinciale pilot duale vakleerkracht die is uitgevoerd in Deventer, Hardenberg en Losser. In deze pilot is de basis gelegd voor een breed palet aan advies en ondersteuning.
Sportservice Overijssel geeft in samenwerking met Hogeschool Windesheim uitvoering aan de Buurtsportcoach Academy. Met een klankbordgroep van buurtsportcoaches van 10 gemeenten wordt een scholingsaanbod voor de jaren 2017 en 2018 samengesteld. Daarnaast faciliteert Sportservice Overijssel een digitaal kennisplein, waar de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen elkaar kunnen bevragen en good practices kunnen uitwisselen.
Sportservice Overijssel biedt persoonlijk of telefonisch advies over de mogelijke verschijningsvormen en aanstellingsmogelijkheden van deze lokale functionarissen. Ter ondersteuning daarvan beschikt zij over een breed arsenaal aan voorbeelddocumenten en formats, die zij op aanvraag ter beschikking stelt.
Onder voorwaarden kan Sportservice Overijssel tevens ook de werving en selectie en tijdelijk het formeel werkgeverschap vervullen.

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Liselot ter Harmsel
ma t/m do: 08.00 - 16.00 uur
telefoon: 038-4577780
Mail Liselot ter Harmsel

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld