Home»sport & beweegprojecten»Jeugd»School en Sport Voortgezet Onderwijs»Gezonde School
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Gezonde school

Een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werkt, noemen we een Gezonde School. De Gezonde School-aanpak is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. De school staat dus centraal. De meeste scholen kiezen voor Gezonde School omdat zij leerlingen meer mee willen geven dan alleen rekenen en taal. Zij willen ook graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl bij kinderen. Ze zien de school en ouders daarin als partners in de opvoeding met elk hun eigen rol als het gaat om gezondheid.

De Gezonde School-aanpak is succesvoller als u niet eenmalig maar langdurig aandacht besteedt aan de gezondheidsthema’s die voor de school belangrijk zijn. De Gezonde School-aanpak houdt rekening met de leerlingen, leerkrachten én ouders. Er is aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de hele groep en als dat nodig is, is er zorg voor individuele leerlingen. De integrale aanpak werkt door op vier verschillende pijlers, namelijk:

 • Signalering;
 • Gezondheidseducatie;
 • Omgeving;
 • Beleid.

Ondersteuningsronde 2017/2018
Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van €3.000,-. Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen we aan maximaal 750 schoollocaties ondersteuning bieden.

Scholen konden het ondersteuningsaanbod aanvragen van 15 maart tot en met 15 mei. Inmiddels is de inschrijftermijn verstreken. De toekenning vindt ook plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het opvolgende schooljaar.

Voor welke scholen?
Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het budget voor ondersteuning is beperkt. Bij overschrijving vindt daarom toekenning plaats aan de hand van een aantal toekenningscriteria die voortkomen uit het programmaplan Gezonde School 2017-2020. Er is voorrang voor:

 • basisscholen met leerlingen uit gezinnen met een lage Sociaal Economische Status (SES), bijvoorbeeld in wijken met een lage SES;
 • vmbo scholen met aanvragen voor kader;
 • mbo scholen met aanvragen voor niveau 1 en niveau 2;
 • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs;
 • scholen die niet eerder toekenning hebben gekregen in een eerdere ondersteuningsronde;
 • scholen die kiezen voor de thema’s die prioriteit krijgen; Voeding, Bewegen en sport en Roken.

Wat houdt het ondersteuningsaanbod in?
Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. De Gezonde School-coördinator is nieuw binnen het ondersteuningsaanbod en om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. Daarnaast kan de school het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

Wat wordt van scholen verwacht?

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen. De coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School (najaar 2017).
 • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school verleent medewerking aan een evaluatie en onderzoek (vragenlijst).
 • De school voldoet voor 1 mei 2018 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt voor 1 juni 2018 een aantal verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.

Aan de slag met een Gezond Schoolplein
Ouders, kinderen en andere relaties komen als eerste op het schoolplein, het visitekaartje van de school... en een verlengstuk van de klas! Het schoolplein is natuurlijk primair bedoeld voor de kinderen/leerlingen, zodat ze tijdens de pauze en na schooltijd kunnen spelen, praten en rennen of gewoon lekker chillen.

Ervaringen en tips zijn te vinden op: website gezondeschool.nl

Publicaties


Factsheet "De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten"

Film: Gezonde School (90sec) (ziet u een zwart beeld? Klik dan hier).

 

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld