Home»sport & beweegprojecten»Jeugd»Speelruimte»Combineer en scoor met jeugd en buitenruimte
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Combineer en scoor met jeugd en buitenruimte

Spelen is voor kinderen een eerste levensbehoefte. Uit effectonderzoek blijkt dat buitenspelen in de eerste plaats gezond is. Het kan overgewicht deels voorkomen. In de tweede plaats draagt buitenspelen bij aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Al spelende leren zij vaardigheden zoals het problemen oplossen, logisch denken, taal en betekenisverwerking. Ten derde beïnvloedt buitenspelen de sociale ontwikkeling van kinderen. Zij krijgen meer gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en ‘erbij horen’. De zelfwerkzaamheid wordt groter en het kind leert veel over sociale communicatie. Steeds meer organisaties zoals scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen erkennen deze belangrijke effecten. Buitenspelen/sporten en het ontwikkelen van kwalitatief goede buitenruimte krijgt steeds vaker een plek in beleidsvoornemens en activiteitenplannen.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het is zelfs een levensbehoefte van de eerste orde. Maar spelen moet wel in een veilige en stimulerende omgeving plaatsvinden. Zowel de openbare ruimte als de ruimte bij scholen, sportverenigingen en opvangorganisaties zijn hiervoor niet altijd optimaal ingericht. Daarnaast zijn speeltuinen bij uitstek een domein van spelen en bewegen, maar kunnen ze beter benut worden in de ontwikkeling van sport- en bewegingsactiviteiten.

Lees meer »
Naast dat spelen belangrijk is voor de participatie en ontwikkeling van de jeugd heeft spelen ook een positieve invloed op de sociale cohesie van wijken en buurten. Kinderen leggen tijdens het spelen snel contacten waarbij als vanzelfsprekend hun ouders betrokken worden (ontmoetingsfunctie). Woningcorporaties zijn in het kader van die leefbaarheid steeds meer geïnteresseerd in sport- en speelruimte voor de jeugd. Bewegen, spelen en sporten verhoogt de economische- en woonwaarde van een wijk. Potentiële huizenkopers hebben naast het uiterlijk van de woning ook aandacht voor de (directe) omgeving. De hoeveelheid groen en speelruimte speelt hierbij een belangrijke rol.

Speelruimtebeleid is bij uitstek integraal. Het heeft zowel een sociale als een fysieke component. De praktijk leert dat de gemeenten in hun speelruimtebeleid nog meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis, ervaring en mogelijkheden. Sportservice Overijssel wil dit stimuleren om zo te komen tot een “bewegingsvriendelijke” omgeving die optimaal benut kan worden voor meerdere doelen en doelgroepen.

Eind 2012 is het project Combineer en scoor met jeugd en buitenruimte afgerond. Resultaten van het project zijn een inventarisatie van het gemeentelijk speelruimtebeleid bij de Overijsselse gemeenten. In 8 gemeenten heeft een combinatiefunctionaris gezorgd voor meer en beter gebruik van een speelvoorziening/speeltuin ten behoeve van de wijk. Er is een provinciaal dekkend netwerk van ambtenaren betrokken bij speelruimtebeleid opgestart.
« Minder

Publicaties

- Spelen met ruimte; Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid
- Literatuurstudie belang buitenspelen (PDF download)
- BVO scan
- Gezonde schoolpleinen

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld