Home»sport & beweegprojecten»Jeugd»Speelruimte»Spelen Samen Regelen
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Spelen Samen Regelen

De methodiek ‘Spelen Samen Regelen’ is een beweegaanbod dat antwoord geeft op de vraag naar meer en betere beweegmogelijkheden voor de basisschooljeugd. De schaarse buitenruimte maakt dat het speelplein steeds belangrijker wordt voor spelen en bewegen. Aanbod en inrichting van het speelplein nodigen vaak niet uit tot bewegen. Ook hebben begeleiders (te) weinig kennis van sport- en spelactiviteiten.

‘Spelen Samen Regelen’ biedt passende beweegmogelijkheden door middel van een uitdagend en op de kinderleeftijd afgestemd speels beweegaanbod. Het product bestaat uit vier onderdelen, namelijk leskaarten met spelactiviteiten, een materiaalpakket, een ondersteunende website en een trainingsprogramma voor begeleiders. ‘Spelen Samen Regelen’ is vanaf nu beschikbaar.

De vraag naar meer en betere beweegmogelijkheden voor basisschoolkinderen neemt toe.
De verplichting van het onderwijs om op aanvraag voor-,tussen- en naschoolse opvang te verzorgen, heeft hieraan bijgedragen.

Lees meer »

Doordat kinderen meer tijd op school doorbrengen stijgt de behoefte aan (sport- en spel)activiteiten voor de jeugd. Activiteiten tijdens de pauzes, tussen- en buitenschoolse opvang worden begeleid door groepsleerkrachten, overblijfouders of begeleiders van de kinderopvang. Het organiseren van beweegactiviteiten op het speelplein wordt vaak als lastig ervaren. De beperkte kennis die begeleiders hebben op het gebied van sport & bewegen speelt hierbij een belangrijke rol.

De Calo, Stipp, Nijha en Sportservice Overijssel hebben hun kennis en expertise gebundeld bij de ontwikkeling van ‘Spelen Samen Regelen’. Zij bieden spelactiviteiten aan die digitaal en schriftelijk beschikbaar zijn. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat de kinderen met de bijbehorende materialen grotendeels zelfstandig aan de slag kunnen.« Minder
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld