Home»sport & beweegprojecten»Jeugd»Sportieve Opvang»Kinderdagverblijf in beweging
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Kinderdagverblijf in beweging

Kinderdagverblijf in beweging is een beproefde en uitdagende kind met balbeweegmethode die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang helpt bij het organiseren, stimuleren en begeleiden van beweegactiviteiten van kinderen in de leeftijd tot vier jaar. De methode vindt naadloos aansluiting bij methodieken en werkwijzen die gebruikt worden voor bewegingsonderwijs op de basisschool. Bij het ontwikkelen van eenduidigheid in de voor- en vroegschoolse educatie is een doorgaande lijn zeer wenselijk, zeker als het gaat om kwetsbare kinderen. De methode biedt concrete handvatten voor het invullen van het onderdeel ‘bewegen’ in VVE-programma’s.

Kinderdagverblijf in Beweging sluit aan op het planmatig bewegingsonderwijs op de basisschool: het biedt handvatten in ordening van de leerlijnen (bijv. rollen, balanceren, mikken) en qua didactiek (“Loopt ‘t, lukt ‘t, leeft ‘t”), ook voor kinderen tot 4 jaar.

De ontwikkelaars zijn Stichting kinderopvang West-Twente, Hogeschool Windesheim en Sportservice Overijssel. Kinderdagverblijf in beweging heeft ook aandacht voor bewegen in het dagverblijf.

Aanpak: Er isspringend kind een activiteiten map en een training voor pedagogisch medewerkers beschikbaar.
Idealiter wordt de methodiek ingebed in een planmatige aanpak van het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen, met betrokkenheid van alle geledingen binnen de organisatie (management, oudergeleding, locatieleiders en pedagogisch medewerkers).
Additionele activiteiten zijn mogelijk, gericht op:

  • ouders (ouderavond, met aandacht voor voeding, beweging);
  • voeding (info door lokale diëtist, consultatiebureau, aanbod van Voedingscentrum, Eetplezier);
  • fysieke speelomgeving (advies inrichting en spelmateriaal);
  • netwerkontwikkeling met stakeholders lokaal (gemeente (VVE-beleid, WMO), sportaanbieders zoals kleutergym en peuterzwemmen, consultatiebureau, fysiotherapie.

spelend kindKinderdagopvang in beweging geeft pedagogisch medewerkers handvatten, zodat ook het aanbieden van bewegen een vaste plaats krijgt in het dagprogramma van het dagverblijf. Essentieel is hierbij de visie dat het kinderdagverblijf één van de actoren is in het bewerkstelligen van een actieve leefstijl.
De context, ook wat betreft lokaal beleid, bepaalt welke stappen gezet kunnen worden. Daarbij krijgen de pedagogisch medewerkers ruggensteun van de organisaties die zich in de leefwereld van de ouders en de kinderen bevinden, zoals het consultatiebureau, de buurtsportcoach, de kinderfysiotherapeut en de diëtist. Alle professionals spreken dezelfde taal. Door te werken met deze methode wordt de doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs al ingezet op het dagverblijf. Jong geleerd is oud gedaan!
 

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Liselot ter Harmsel
ma t/m do: 08.00 - 16.00 uur
telefoon: 038-4577780
Mail Liselot ter Harmsel

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld