Home»sport & beweegprojecten»Jeugd»Sportiviteit en Respect
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Fair Play

Fair Play (Sportiviteit & Respect)

Helaas kennen we allemaal de voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen en agressief gedrag. Sport moet sportief blijven, want sportiviteit en respect dragen bij aan een plezierige en gezonde sportbeoefening. Sporten in zo’n omgeving vergroot de kans op life-time sportbeoefening, behoud van leden en vrijwilligers en het voorkomen van blessures. Alle reden om sportiviteit en respect actief te stimuleren en hier voortdurend aandacht aan te besteden. Sportiviteit en respect beoogt het bevorderen van de (her)waardering en toepassing van waarden en normen bij sportbeoefening zowel binnen als buiten de georganiseerde sport, waarbij de nadruk ligt op begrippen als verdraagzaamheid, sportiviteit en respect.

Promotiemateriaal.
In de afgelopen jaren zijn er vanuit Sportservice Overijssel i.s.m. met de gemeenten of op initiatief van de gemeenten zelf diverse (promotie)materialen ontwikkeld. Deze materialen zijn ondersteunend ingezet bij de verschillende activiteiten.

Enkele voorbeeldmaterialen:
 • Spandoek Webshop
 • Banier & beachflag
 • Partijhesje
 • Flipboekje
 • Zweetbandje
 • Tattoo
 • Sportcodekaartje
 • Sleutelhanger
Sportservice Overijssel heeft de afgelopen jaren samen met bijna alle gemeenten in Overijssel veel aandacht aan dit thema besteed en daardoor de nodige kennis en ervaring in huis. Er zijn dan ook een aantal instrumenten beschikbaar (zie Lees meer >> aanbod) waarmee de lokale projectorganisatie kan worden ondersteund. Een krachtig samenspel tussen activiteiten en de aangereikte communicatiemiddelen draagt ertoe bij dat Fair Play daadwerkelijk 'scoort'.

Lees meer »
Aanbod
De kracht van Fair Play uit zich in een duidelijke boodschap die eenvoudig is toe te passen (via materialen) bij diverse activiteiten en doelgroepen. De afgelopen jaren zijn onderstaande voorbeelden succesvol gebleken in deze brede aanpak van activiteiten richting scholen, buurt en sportverenigingen.

Onderwijs:
 • Gastlessen Fair Play en lesmateriaal voor in de klas
 • Scholing voor vakleerkrachten: hoe pas je Fair Play in tijdens de gymlessen
 • Project De Held: voorlichting door topsporters en spandoekenwedstrijd
 • Fair Play als rode draad tijdens schoolsporttoernooien, naschoolse sportactiviteiten etc.
Buurt:
 • Fair Play als rode draad binnen buurtsportactiviteiten, zoals straatvoetbaltoernooien en sportbuurtwerk
Sportverenigingen:
 • Themabijeenkomst sportiviteit en respect voor sportverenigingen
 • Quickscan: brengt de beginsituatie van een vereniging in kaart (hoe is de stand van zaken in relatie tot Fair Play)
 • Workshop ouders langs de kant: methode om onsportief gedrag van ouders langs de kant aan te pakken
 • Workshop scheidsrechters: methode voor scheidsrechters om tijdens het fluiten van de wedstrijden aandacht te houden voor Fair Play
 • Workshop Kanjers in de sport: jeugdtrainers krijgen een methode aangereikt gericht op het versterken van teamspirit, het verhogenJoep van zelfvertrouwen van kinderen en het omgaan met conflicten  
 • Joep on tour: Joep komt bij de sportverenigingen kijken hoe Fair Play in de praktijk werkt (o.a. naleving sportcoderegels)
 • Incompany traject: een ondersteuningstraject op maat (richting bestuur en rest vereniging) in 6 stappen aan de hand van het verenigingsdraaiboek.
Een combinatie van verschillende workshops en thema’s is in overleg mogelijk (maatwerk per gemeente).
« Minder
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Contact

Arjan van der Velde
maandag t/m donderdag
telefoon: 038 - 457 77 72 dinsdag tel: 06 - 12 17 19 18
Mail Arjan van der Velde

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld