Sportakkoord Hellendoorn

Ondanks de maatregelen die zijn genomen in de aanpak van het coronavirus, de gewijzigde organisatie van de besluitvorming en een afgelaste ondertekeningsbijeenkomst, is het in Hellendoorn toch gelukt om een Lokaal Sportakkoord te sluiten en te ondertekenen!
Na veel en positieve voorbereiding, overleggen en bijeenkomsten is de Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport blij met dit mooie gezamenlijke resultaat!

Het had de voorkeur om het Lokaal Sportakkoord gezamenlijk met alle betrokken partijen, tijdens een feestelijke bijeenkomst, te ondertekenen en te sluiten. De situatie waarin we momenteel verkeren, liet dit helaas voorlopig niet toe. Om het proces toch in beweging te houden, de planning zo veel mogelijk te volgen en om het uitvoeringsbudget alvast aan te kunnen vragen, is het Lokaal Sportakkoord digitaal ondertekend met de partners die ook de intentieverklaring hebben getekend. Dit zijn de BLOS, Stichting De Welle, Lijfstijl Nijverdal en de Coördinatiecommissie Scholierensport.

Het voornemen is om in september een bijeenkomst te houden met alle betrokkenen en geïnteresseerde organisaties. Als startschot om gezamenlijk de uitvoeringsfase in te gaan. Daarnaast is er dan alsnog de mogelijkheid om het akkoord op een feestelijke manier te bevestigen en te presenteren.