Home»Sportservice Overijssel
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Introductie

Sportservice Overijssel is hét provinciale servicepunt voor sport en bewegen. Samen met vele partners werken wij continu aan de randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijk sportklimaat in Overijssel. Ons doel is zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om (blijvend) te sporten en te bewegen. Het accent ligt daarbij vooral op de breedtesport.

Onze ambities

  • Uitbreiding en verbetering van het sport- en beweegaanbod
  • Een optimale sportinfrastructuur
  • Toename van het aantal inwoners dat structureel deelneemt aan sport- en bewegingsactiviteiten

Kerntaken

  • Advies en informatieverstrekking
  • Onderzoek en Innovatie
  • Deskundigheidsbevordering en Professionalisering
  • Netwerkontwikkeling

Belangrijke partners

De Overijsselse gemeenten, lokale sportservicecentra, sportverenigingen en -bonden, onderwijs- en welzijnsinstellingen, GGD-en, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, MEE, Arcon, Stimuland, etc.

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld