Home»Sportservice Overijssel»Organisatie»Visie, missie en organigram
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Visie, missie en organigram

Een leven lang sport en bewegen!

Sportservice Overijssel vindt sport belangrijk. Aan sport en bewegen beleven duizenden inwoners zowel actief als passief veel plezier. Sport is volop in beweging. Het motto van sport is veranderd van “citius, altius, fortius” naar “fresh, new and exciting”. Sporten gaat niet enkel en alleen maar om het verbeteren van de eigen prestatie of het triomferen over anderen, maar ook om gezondheid, fitheid, beleving en gezelligheid.

Door de grote hoeveelheid mensen die op een of andere wijze betrokken is bij de sport is sport een omvangrijk sociaal verband in de Overijsselse samenleving. De maatschappelijke waarde van sport in georganiseerd verband is daarom van grote betekenis.
Door sport en bewegen ontmoeten mensen elkaar, vormen zich sociale netwerken, die vooral steunen op vrijwillige inzet en actieve participatie, wordt de integratie van andere culturen bevorderd en maak je kennis met waarden als respect en fair play.

Niet alleen omdat sport een populaire manier van vrijetijdsbesteding is, maar juist ook omdat sport kan bijdragen aan de verwezenlijking van belangrijke maatschappelijke doelen, moeten we bij de jeugd de basis leggen voor een leven lang sport en bewegen. Daarom is het noodzakelijk binnen het onderwijs dagelijks te bewegen en kennis te maken met een gevarieerd sportaanbod.

Provincie Overijssel

Dankzij subsidiegelden van de provincie Overijssel kunnen wij het provinciale sportbeleid uitvoeren.

Missie 2012 – 2016

1. Een leven lang sporten en bewegen
Sportservice Overijssel gaat haar interventies en arrangementen beter afstemmen op de verschillende levensfases van de inwoners en draagt zorg voor een doorgaande lijn.

2. Het verbinden van top- en breedtesport
Samen met het Olympisch Netwerk en sportbonden een integrale sportbeleidvisie ontwikkelen.

3. Investeren in sportieve omgevingen
Samen met gemeenten initiëren dat er sportieve omgevingen ontstaan met een verscheidenheid aan accommodaties en mogelijkheden, waarin burgers worden uitgedaagd en uitgenodigd om te bewegen en de vrije tijd met elkaar door te brengen.

4. Uitbreiden van het provinciale kenniscentrum
Het realiseren van een sportkenniscentrum.

5. Samenwerken
Regionale samenwerking en afstemming tussen gemeenten bevorderen.

Organigram

Organigram Sportservice Overijssel
Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld