Home»Sportservice Overijssel»Publicaties»Nieuws

Nieuws

23-7-2018

Aanpassing van het btw-Sportbesluit  i.c. verruiming van de btw-vrijstelling op sport m.i.v. 1 januari 2019 levert de schatkist een geschatte extra opbrengst op van ruim 240 miljoen euro!

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS deze extra inkomsten met ingang van 2019 als compensatie via een subsidieregeling weer beschikbaar stelt aan sportorganisaties en gemeenten.

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
87 miljoen euro beschikbaar voor sportorganisaties

Sportorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.

Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidiepot.
Lees meer >

16-7-2018

GO OverijsselMet SportService Zwolle, gemeente Zwolle, GGD IJsselland, GGD Twente en de Provincie Overijssel heeft Sportservice Overijssel/ASK gekozen voor een nieuwe opzet van het jaarlijkse sportcongres. Op maandag 1 oktober 2018 vindt het gloednieuwe inspiratiefestival van Overijssel plaats. GO Overijssel is de vervanger van de Overijsselse Sportontmoeting.

Check de website voor het programma en om je in te schrijven.

10-7-2018

Met de Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank zetten de Rabobank, NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende zich in om verenigingen, die klant zijn bij de Rabobank, meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Inmiddels worden al zo’n 250 sport- en cultuurverenigingen door 60 Rabobanken ondersteund om hun ambities te verwezenlijken.

Rabo.sport

09-7-2018

Bij de allereerste ronde van Sportimpuls in 2012 ontving ZonMw meer dan 900 subsidieaanvragen. In het voorjaar van 2018 is de zevende en laatste ronde open gegaan. Dit jaar hebben 223 initiatieven een Sportimpuls aanvraag ingediend. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor 145 van deze projecten, die hun uiterste best gaan doen om mensen in beweging te krijgen.

De verdeling van de gehonoreerde projecten binnen de verschillende regelingen is:
• 52 in de ‘reguliere’ Sportimpuls;
• 62 voor Sportimpuls Jeugd in Lage Inkomensbuurten;
• 31 voor Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht.
Binnen de regelingen ‘Jeugd in Lage Inkomensbuurten’ en ‘Kinderen Sportief op Gewicht’ konden alle aanvragen die passend waren binnen de regeling en kwalitatief ‘voldoende’ scoorde, gehonoreerd worden. Bij de reguliere Sportimpuls zijn alle aanvragen gehonoreerd die passend zijn binnen de regeling en op kwaliteit minimaal ‘goed’ hebben gescoord.

Informatie over waar de projecten van start gaan, hoe de spreiding over Nederland is en welke interventies van de Menukaart zijn gekozen komt waarschijnlijk half oktober op de website van ZonMw te staan.

Bron: ZonMw

09-7-2018

De Recreatiekrant Salland is uitgebracht. Deze krant geeft een overzicht van de evenementen die in Salland georganiseerd worden in de periode van begin juli t/m begin september. De recreatiekrant is gratis verkrijgbaar bij de toeristische organisaties in Salland of hier te downloaden.

06-7-2018

Vervelen is er niet bij in Salland, er is altijd wel iets te zien en te beleven! Als de zon vandaag blijft schijnen, kunt u een geweldige fietsroute fietsen langs de landgoederen en de IJssel, mountainbiken op een van de uitdagende MTB-routes of met een watersafari de Regge verkennen.

6 pagina's1 2 3 4 5 6 > »

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld