Home»Sportservice Overijssel»Publicaties»Nieuws

Nieuws

14-11-2018

Als blijk van waardering voor de enorme vrijwillige inzet in Overijssel, reikt de provincie Overijssel op vrijdag 8 februari 2019 in het provinciehuis in Zwolle de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit.

Tot 6 januari 2019 mogen alle inwoners van Overijssel hun eigen favoriete vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie nomineren via de website www.ovp2018.nl.

13-11-2018

De Jeugdsportmonitor is weer van start, een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder 4- tot 18-jarigen! De monitor wordt momenteel uitgevoerd op 158 scholen in 11 gemeenten, binnenkort volgen nog 4 gemeenten. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de sportdeelname, de motieven om wel of juist niet te sporten, het beweeggedrag en de leefstijl van de jeugd.

De weblink naar de online vragenlijst wordt door de deelnemende scholen digitaal verstuurd naar de ouders van de leerlingen. 

13-11-2018

Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97%) in totaal zo’n 5.000 (2.972 fte) buurtsportcoaches aan het werk om de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de buurt te verbeteren. Verder zijn 1.024 Sportimpulsprojecten opgezet om inactieve burgers fysiek in beweging te brengen. De Sportimpuls stopt na de ronde van 2018. Buurtsportcoaches blijven ook na 2018 actief, vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Dit blijkt uit de SBB Monitor 2018, die met subsidie van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is opgesteld. Deze zesde en laatste SBB Monitor beschrijft de voortgang van het programma en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. In een slotbeschouwing wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen in de afgelopen zes jaar.

13-11-2018

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het advies Beweegrichtlijnen en de vertaalslag van het advies naar een instrument voor de praktijk. De Beweegrichtlijnen zijn sinds 22 augustus 2017 de nationale standaard en geven een kennisbasis voor gezond bewegen.

12-11-2018

Het gaat goed met de kinderen in regio IJsselland. De gezondheid en het welzijn van kinderen is in de afgelopen vier jaar op een aantal punten verbeterd. Zo eten kinderen meer fruit en groente, wordt er minder gepest en wordt er meer (voor)gelezen. Dit blijkt uit de kindermonitor die in het schooljaar 2017/2018 is uitgevoerd door GGD IJsselland. Met deze kindermonitor is de gezondheidssituatie van 7.448 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar in de regio IJsselland in kaart gebracht.

07-11-2018

Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor mensen met een beperking zitten er soms nogal wat haken en ogen aan. Iedereen Actief voert in de regio IJsselland (gemeenten Kampen, Raalte, Staphorst, en Zwolle) een onderzoek uit naar de sport en beweegwensen en knelpunten van mensen met een beperking. De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, een chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum en/of ADHD.

Het onderzoek moet duidelijk maken welke knelpunten de sporters tegenkomen. Met de resultaten kan vanuit het samenwerkingsverband nieuw aanbod worden opgestart of met gemeenten naar oplossingen worden gezocht.

Het invullen van de vragenlijst kan tot 1 december. Om mee te doen: Klik hier!

6 pagina's1 2 3 4 5 6 > »

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld