Home»Sportservice Overijssel»Publicaties»Nieuws»Bericht
Artikel afdrukken Artikel doorsturen
Compensatie voor verruiming btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019
23-07-2018

Aanpassing van het btw-Sportbesluit  i.c. verruiming van de btw-vrijstelling op sport m.i.v. 1 januari 2019 levert de schatkist een geschatte extra opbrengst op van ruim 240 miljoen euro!

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS deze extra inkomsten met ingang van 2019 als compensatie via een subsidieregeling weer beschikbaar stelt aan sportorganisaties en gemeenten.

De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties
87 miljoen euro beschikbaar voor sportorganisaties
Sportorganisaties komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie.

Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidiepot.
Lees meer >

Welke investeringen komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage?
De Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is bedoeld als stimulans voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende organisaties geldt dat zij met ingang van 1 januari 2019 aanspraak kunnen maken op deze subsidiepot van in totaal 87 miljoen euro.
Lees meer >

Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen en verbeteren toegankelijkheid.
Bovenop de subsidie van 20% is het mogelijk om een extra 15% aan subsidiebijdrage te ontvangen. Voorwaarde hiervoor is dat de investering bijdraagt aan energiebesparing of duurzame energieopwekking of aan een betere toegankelijkheid van de sportaccommodatie. Deze extra subsidiebijdrage vervangt de bestaande EDS-regeling.
Lees meer >

Gemeenten kunnen ‘btw-schade’ verhalen op de SPUK
De uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft ook consequenties voor gemeenten die gelegenheid bieden tot sportbeoefening. Met ingang van 2019 hoeven zij geen btw meer in rekening te brengen, maar vervalt ook de mogelijkheid om de btw in aftrek te nemen. Compensatie voor gemeenten is mogelijk door een beroep te doen op de ‘sportcompensatieregeling’.
Lees meer >

Bron: Stichting Waarborgfonds Sport

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld