Home»Sportservice Overijssel»Publicaties»Nieuws»Bericht
Artikel afdrukken Artikel doorsturen
Rapportage 'Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs'
18-12-2018

In deze 1-meting heeft het Mulier Instituut in beeld gebracht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor voortgezet onderwijs in 2018 zijn gerealiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huidige lessituatie, werkwijze en kwaliteit, aanvullend aanbod voor lichamelijke opvoeding en sport en toekomstbeeld. 

Uit de rapportage blijkt o.a. dat binnen alle onderwijsstromen van het voorgezet onderwijs de nodige aandacht is voor les in bewegen en sport. Het lesaanbod op de theoretische/gemengde leerweg blijft achter bij de gehanteerde landelijke norm. Dit was in 2014 het geval en ook de 1-meting die het Mulier Instituut in 2018 heeft uitgevoerd laat hetzelfde beeld zien. Vmbo-leerlingen zijn ook buiten school minder sportief actief: ruim drie kwart van de scholieren geeft aan wekelijks te sporten (78%), scholieren van het van het vmbo (71%) aanzienlijk minder dan die van het vwo (87%). Bij de helft van de vo-scholen hebben leerkrachten lichamelijke opvoeding te maken met motivatieproblemen bij leerlingen, ook dit is juist bij vmbo-leerlingen meer het geval.

Downloads

Rapportage Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

Bron: Mulier Instituut

Artikel afdrukken Artikel doorsturen

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld