Subsidie: Sportinnovator Vouchers

Het doel van de Sportinnovator Vouchers is om innovatie op het gebied van sport en bewegen bij gemeenten en sportbonden te stimuleren. De voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond. De vraag moet betrekking hebben op een van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord. Met een voucher wordt de expertise van een Sportinnovatorcentrum ingezet. Bij voorkeur gaat het om een nieuwe samenwerking tussen een Sportinnovatorcentrum en gemeente/sportbond of een nieuw project.

De gemeente of sportbond vraagt in samenwerking met een Sportinnovator-centrum de voucher aan. Onder innovatie wordt zowel technologische als sociale innovatie verstaan. Hieronder valt ook een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld vertaling vanuit een andere sector of toepassing in een andere regio). Het kan gaan om advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, haalbaarheid-, markt- of effectonderzoek), doorontwikkeling, conceptontwikkeling, validatie/testen van een innovatie, prototyping, data-analyse of netwerkorganisatie.
In totaal is er € 200.000 beschikbaar met een maximum van € 10.000 per voucher.

Meer weten? klik hier.
Volledige subsidieoproep lezen: klik hier.