Tegemoetkoming TASO

Vanaf dinsdag 15 september t/m zondag 4 oktober 2020 kunnen amateursportorganisaties die tenminste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19, een beroep doen op de TASO-regeling (Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties COVID-19).

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze nieuwe regeling zijn:

  • Je kunt aantonen dat jouw organisatie in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden.
  • Jouw organisatie heeft geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) ontvangen.
  • Jouw organisatie dient een SBI-code te hebben die begint met de cijfers 93.1 (sportorganisaties) of de codecijfers 85.51 of 85.51.9 hebben (sport – en recreatie-onderwijs).
  • Een uitzondering zijn de codes 95.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5 (beroepssporten), zij komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming

Je kunt voor twee periodes een tegemoetkoming aanvragen: van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Voldoet jouw vereniging aan alle voorwaarden, dan is de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk van de doorlopende lasten (inclusief personele lasten) en kun je in aanmerking komen:

bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1.500 een bedrag van € 1.500 per periode;
bij doorlopende lasten van € 1.501 t/m € 2.500 een bedrag van € 2.500 per periode;
bij doorlopende lasten van € 2.501 t/m € 3.999 een bedrag van € 3.500 per periode.

Aanvraag

Organisaties kunnen een aanvraag indienen in de periode van 15 september 2020 tot 4 oktober 2020. Hiervoor publiceert het ministerie binnenkort een vastgesteld formulier. De aanvragen worden niet op volgorde van binnenkomst beoordeeld, dus neem je tijd om het formulier juist en volledig in te vullen. Alle aanvragen worden vanaf 5 oktober 2020 beoordeeld. Indien er meer aanvragen worden ingediend dan het budget van € 44,5 miljoen toelaat, zal er worden geloot. Uiterlijk 1 december 2020 ontvangt men dan de verleningsbeschikking.

Wij adviseren organisaties, die aan de voorwaarden voldoen, met klem om deze aanvraag in te dienen. Het kan een belangrijke factor zijn ter verlichting van de financiële druk en de impact die de maatregelen om het coronavirus te beperken op jouw organisatie heeft gehad.
Vanaf dinsdag 15 september t/m zondag 4 oktober 2020 kunt u via het aanvraagportaal een aanvraag indienen. Op dit portaal staat dan een link naar het online aanvraagformulier.
Voor vragen en antwoorden over de TASO-regeling kunt u hier kijken.

Aanvullend
Verenigingen die eerder een beroep op de TOGS-regeling deden worden in principe uitgesloten. Uit de vragen en antwoorden blijkt echter dat zij voor hun personeelslasten wel een beroep op deze nieuwe TASO-regeling kunnen doen.