Topsport nu ook onderdeel van Nationaal Sportakkoord

De nog ontbrekende zesde pijler van ‘Sport verenigt Nederland’, het Nationale  Sportakkoord dat midden 2018 door de sportsector, de gemeenten en de rijksoverheid is afgesloten, is donderdag onder de titel ‘Topsport die inspireert!’ gepresenteerd. Er is een gezamenlijke visie en missie opgesteld en er zijn afspraken gemaakt om de inspirerende waarde van topsport in de toekomst te vergroten.

Nationaal Sportakkoord kent zes ambities

In juni 2018 hebben de sportsector, gemeenten en de rijksoverheid het Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ ondertekend. Daarin zijn zes ambities geformuleerd om de sport in Nederland te versterken.Voor vijf ambities zijn toen deelakkoorden gesloten die door 40 partijen zijn ondertekend. De implementatie van deze afspraken is in volle gang.

In het Sportakkoord is afgesproken dat de zesde ambitie ‘Topsport die inspireert!’ in 2019 zou worden uitgewerkt. De afgelopen maanden hebben de betrokken partijen hard gewerkt aan een gezamenlijke visie, missie en afspraken om de inspirerende waarde van topsport in de toekomst te vergroten.

Topsportlijn Sportakkoord met zes actielijnen

Op basis van de inbreng van vele partijen zijn zes actielijnen bepaald waarop we ons de komende jaren gaan richten:

  • Een optimaal topsportklimaat in Nederland;
  • Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters;
  • Een breed gedragen evenementenstrategie;
  • Meer aandacht voor meer sporten in de media;
  • Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement;
  • Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.

Op donderdag 10 oktober 2019 is dit deelakkoord tijdens een inspirerende bijeenkomst onder leiding van judoka en wereldkampioene (2009) Marhinde Verkerk ondertekend door vele vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de Nederlandse sportgemeenten en de Nederlandse topsport onder wie minister Bruins, NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen–Nieberg en de voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten, Lucas Bolsius.

In de komende tijd worden de afspraken uitgewerkt in concrete beleidsinstrumenten. De mogelijke financiële vertaling van dit deelakkoord zal naar verwachting bij het opstellen en vaststellen van de begrotingen voor het jaar 2021 zichtbaar worden.

De tekst van ‘Topsport die inspireert!’ is  hier te vinden.